Home » 2: Het kanaal

2: Het kanaal

In 1827 is men begonnen met het graven van het kanaal naar Scheveningen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een open verbinding te maken naar zee om het vuile grachtenwater uit de stad door te spoelen. De Scheveningse badgasten en ook de vissers zaten echter niet te wachten op vervuilde stranden, zodat het kanaal nooit verder is gegraven dan de voet van het Seinpostduin. Daar lag de Scheveningse binnenhaven vanwaaruit de gekaakte haring per boot op transport naar het binnenland ging. Voor het zover kwam, was men echter 30 jaar verder. Pas in 1863 werd het kanaal voltooid. Rond 1970 kwam er een einde aan het bestaan van het laatste stuk van deze waterweg naar Scheveningen. De inmiddels verpauperde binnenhaven werd toen weer gedempt en het kanaal ingekort tot iets voorbij de Nieuwe Duinweg.

Het deel waar wij nu lopen was al in 1834 gereed en eindigde ter hoogte van het Rosarium in het Westbroekpark, dat toen nog woest duinterrein was. Ten behoeve van de zandwinning zijn er in de 19e en begin 20e eeuw ook enkele zijkanalen (spranken) gegraven. We passeren links de sprank naar de Waterpartij en rechts de aftakkingen door het Westbroekpark. Richting Den Haag ligt nog een zijkanaal naar de oude afzanderij van Klein Zwitserland. Op de plek van de huidige theeschenkerij in het Westbroekpark lag tussen 1844 en 1912 een militaire zwemschool midden in de duinen.

Nu is het kanaal een romantisch water waar alleen nog roeiboten en kano’s varen. Die zijn te huur bij de theeschenkerij. In de zomer zorgt een overzetpontje voor de verbinding tussen Haringkade en terras.

Iets verderop zien we tussen de bosschages door het Rosarium waar jaarlijks in juli een internationaal rozenconcours wordt gehouden. Rozenkwekers van over de hele wereld presenteren hier hun nieuwe rassen, die dan door een vakjury en een publieksjury gekeurd worden.

Loop door tot de bosjes overgaan in een grasland. Steek het grasveld over en loop schuin omhoog naar de Professor Gerbrandyweg.