Home » 1: Start op de Cremerbrug

1: Start op de Cremerbrug

De Cremerbrug over het kanaal naar Scheveningen ligt in het hart van het paraboolduin. Als je om je heen kijkt zie je rondom hogere duinen van ca 20 meter hoogte. Aan de ene kant bebost en aan de andere kant bebouwd. Het kanaal is tussen 1827 en 1834 dwars door het duin gegraven op de plaats waar de wind al een kerf in het paraboolduin geblazen had.

Richting Scheveningen zien we langs het kanaal het Westbroekpark liggen. Dat was altijd al laag gebied omdat de wind vanuit het westen het zand omhoog blies tegen de hoge rand van het Paraboolduin. De vlakte liep vroeger vanaf het westen (huidige Nieuwe Duinweg) dan ook langzaam omhoog tot waar het hoge duin in een halve cirkel omhoog geblazen was.

Loop langs het kanaal over het voetpad richting Scheveningen.