Home » nieuwsbrief

Oorkonde voor volhouder

Alweer een aantal jaren geleden kwam onze portefeullehouder voor zuidwest Den Haag, Arnim van oorschot, met het idee de egel neer te zetten als icoonsoort voor de o zo noodzakelijke corridors, groene ecologische verbindingszones in Den Haag Zuidwest. Hij lanceerde het idee in raadscommissies, de gemeenteraad en bij het college.

Meer bomen en struiken

“Ergens in het land loopt een weg. Die weg is er nog. Aan weerszijden daarvan waren bomen geplant en zo maakte die weg deel uit van een mooi stukje landschap. Nu is daar een kale vlakte. Wat is er gebeurd? Tegen één van die bomen had iemand zich doodgereden. Zeer waarschijnlijk onder invloed en met veel te hoge snelheid. Er werd niet gekozen voor snelheidscontrole of andere maatregelen. Nee, het was eenvoudiger de bomen om te zagen en dan maar meteen allemaal. Bomen zijn onze echte hulp in de strijd tegen te veel koolzuur, stikstof en fijnstof in ons leefmilieu. Laten we er daarom extra zuinig mee omgaan.”