Home » Zonnegaarde op zoek naar alternatief

Zonnegaarde op zoek naar alternatief

Het bestuur van amateurtuindersvereniging Zonnegaarde aan de Erasmusweg zit met de handen in het haar. Het recreatieve fietspad met ecolint, dat de gemeente afgelopen voorjaar presenteerde, zal het achterste deel van hun tuincomplex gaan afsnijden. Men vreest voor verlies van 4 tot 11 tuinen plus brede ecologische bosranden. Dat levert veel stress op bij de leden die hier vaak al tientallen jaren in alle rust tuinieren en hun vrije tijd doorbrengen. De groene verenigingen AVN en KNNV ondersteunen de tuinders met raad en daad.

Door: Aletta de Ruiter

 

Het bestuur van Zonnegaarde heeft de afgelopen maanden niet lijdzaam afgewacht. Direct toen het plan voor het fietspad ‘achterlangs’ bekend werd, heeft men aan de bel getrokken. Eerst bij de groene verenigingen AVN, KNNV en IVN. Veel tuinleden zijn immers ook lid van één van deze Haagse natuurverenigingen.

Na een eerste overleg werd een plan de campagne opgesteld om aandacht te vragen in de pers en de politiek. Het eerste ingezonden stuk naar Den Haag Centraal, dat de AVN instuurde, werd door de redactie zo serieus genomen dat er een groot inhoudelijk artikel op pagina 3 kwam te staan. In de daaropvolgende weken volgden meer schrijvende pers, radio en televisie en werden alle fracties van de Haagse gemeenteraad uitgenodigd voor een rondleiding met uitleg op het complex. Daar hebben vijf fracties op gereageerd en hebben verschillende politieke partijen schriftelijke vragen gesteld. Ook wethouder De Mos heeft het terrein bezocht en was onder de indruk van natuur en saamhorigheid. Helaas voor de tuinders is er nog geen antwoord op hun vragen gekomen. Er zoemen geruchten over aanpassingen, maar daarvan is niets officieel. Tijdens het zomerreces staat de gemeentelijke molen vrijwel stil en worden er geen besluiten genomen.

 

Nagelbijten
Voor de tuinders van de volkstuinvereniging is het dus de gehele zomer nagelbijten geweest. Dit soort bedreigingen zet een enorme psychologische druk. Vooral bij de mensen om wier tuin het gaat. Een aantal van hen loopt zelfs met depressieve klachten rond. Om de tuinders te ondersteunen heeft de afdeling Den Haag van de KNNV een weekend lang alle flora en fauna op het tuincomplex geïnventariseerd. Daaruit kwam een lijst met meer dan 350 soorten. Een bewijs dat het complex in principe al een zeer waardevolle ecologische steppingstone in het beoogde ecolint is.

 

Alternatieve route i.p.v. afgraven
Vanuit de AVN is een alternatieve route voor de recreatieve verbinding bedacht over het terrein heen. Vanuit de gedachte dat Haagse volkstuincomplexen overdag altijd al openbaar toegankelijk zijn voor publiek, zou het nieuwe recreatieve verbindingspad via twee nieuwe ontsluitingen (met afsluitbaar hek) ook over bestaande paden van het terrein van Zonnegaarde kunnen lopen. De AVN heeft het plan in concept aangeboden aan het bestuur van de tuinvereniging en daar wordt nu over nagedacht. Zonnegaarde zou op die manier een ecologische parel op de route van het ecolint kunnen zijn in plaats van gedeeltelijk te worden afgegraven voor een extra fietspad achterlangs.

 

Terughoudendheid
In een eerste reactie gaf het bestuur aan blij te zijn met deze hulp, maar men ziet ook veel nadelen in twee extra ontsluitingen van het terrein. Dat geeft bij veel tuinders terughoudendheid om het plan officieel naar buiten te brengen. Vooral de veiligheid is een groot punt van zorg. Wie houdt controle op publiek dat zich niet netjes aan de regels houdt ? Wie neemt de verantwoording voor openen en sluiten van de hekken ? Wat te doen met hondenbezitters die het terrein als uitlaatplek gaan gebruiken ? Hoe houden we hangjeugd tegen ? Het zijn serieuze vragen die tijdens de bestuursvergadering werden gesteld.

 

Goede uitslag herkeuring ‘Natuurlijk tuinieren’
Intussen was er ook een klein feestje te vieren op Zonnegaarde. De herkeuring voor het keurmerk ‘Natuurlijk tuinieren’ leverde een goede uitslag op met een hogere scorelijst dan vorige jaren. De tuinders die met hart en ziel gewerkt hebben om hun complex deze status te bezorgen, hopen dat ze dit tot in lengte van jaren kunnen blijven doen.