Home » Zandsuppletie en vogels

Zandsuppletie en vogels

Eens in de vijf jaar wordt het strand van Scheveningen opgespoten met zand. Dit zand wordt een eind uit de kust gewonnen, waardoor het vol dierlijk voedsel zit.

Door: Reinder de Boer

Foto: Wim van Yperen

Duizenden vogels
Er komen dan ook altijd duizenden meeuwen en steltlopers op af, op zoek naar voedsel. Dit najaar was het weer zo ver. Een feest voor de vogels én vogelkijkers. En ook nog eens goed voor de wetenschap omdat de ringen door de telescoop kunnen worden bekeken. Meer dan vierhonderd werden er dit najaar afgelezen, waaronder vier van de bijzondere Pontische meeuw. Binnen de schijnbare chaos van de meeuwen heerst wel een zekere orde. De vogels lijken mini-voedselterritoriumpjes te hebben. De strandmanager van de gemeente Den Haag en de gebiedsmanager van Rijkswaterstaat reageerden heel positief op ons voorstel om goede plekken vrij te houden voor de vogelkijkers en te voorkomen dat honden de vogels konden wegjagen. Toen er door de fotograaf van onze voorpagina-foto ook nog een speciale facebook-pagina werd ingericht waarop te zien is hoe laat er opgespoten werd, verliep het vogelkijkfeest helemaal op rolletjes.

 

Vloedmerk blijft liggen
Soms spoelen er op andere momenten ook veel schelpen en zeedieren op het strand aan. Meestal na een storm waarbij voedselrijke zandbanken los slaan. Ook dit trekt veel vogels aan, soms zelfs vanuit ver in Europa. In het verleden werd dit snel opgeruimd, maar nu is met de gemeente Den Haag afgesproken dat het -buiten het strandseizoen- pas wordt opgeruimd als de stank te veel overlast geeft. Spectaculair was het aanspoelen van veel voedsel in de winter van 2016-2017. In januari waren er toen maar liefst zes Kleine en twaalf Grote Burgemeesters op het Haagse strand. Een uniek hoog aantal van deze zeldzame meeuwensoorten waar vogelaars uit het hele land op afkwamen.