Home » Witte stippen Haagse Bos

Witte stippen Haagse Bos

Er worden vaker vragen gesteld over stippen op bomen. Wat houden die in? In dit geval ging het om witte stippen in het Haagse Bos. Deze blijken bij navraag te zijn geplaatst ten behoeve van een boomveiligheidsronde. Bij deze bomen worden dode takken uit de kroon gesnoeid die een gevaar vormen voor de wandelaars. Een beperkt aantal bomen hebben een oranje stip gekregen. Deze worden wel verwijderd, tenzij in de boom beschermde nesten worden geconstateerd. In dat geval wordt er gekeken naar een alternatieve oplossing, bijvoorbeeld uittoppen van de boom. Voorafgaand aan de werkzaamheden zullen deze bomen beoordeeld worden op aanwezige beschermde soorten. De werkzaamheden worden na het broedseizoen uitgevoerd. Ter aanvulling: Staatsbosbeheer is verplicht deze veiligheidsronde periodiek uit te voeren.