Home » Westmade Noord mag helaas gebouwd worden

Westmade Noord mag helaas gebouwd worden

De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, heeft onlangs uitspraak gedaan in de zaak tegen het bestemmingsplan Westmade-Noord. De AVN had hiertegen beroep aangetekend, tegelijk met vele omwonenden. Helaas hebben we het beroep uiteindelijk verloren. Een paar maanden geleden kwam de rechter met een tussenoordeel en moest de gemeente op een aantal punten een nadere motivering geven.

Het bestemmingsplan maakt een woonwijk mogelijk van 500 woningen tussen de Haagweg en de Oorberlaan. Wij argumenteerden dat de stikstofuitstoot van de nieuwbouw en het extra verkeer slecht is voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Ook had volgens ons een Milieu Effect Rapport (MER) gemaakt moeten worden voor alle projecten in het gebied samen. In het plan wordt de stikstofuitstoot uitgerekend en verrekend (salderen). Dat goochelen met de ‘stikstofrechten’ van kassen en andere bedrijven in de buurt klopte volgens ons niet. De saldering vond namelijk plaats met de stikstofuitstoot van inmiddels verdwenen glastuinbouwbedrijven.

De Afdeling bestuursrechtspraak gaf de eisers (ons) hier vorig jaar gelijk in met een tussenuitspraak en droeg de gemeente op om hier nader onderzoek naar te doen. Tegen de nadere motivering van de gemeente hebben wij zienswijzen ingediend, maar die zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Deze besloot in januari van dit jaar dat de gemeente aan de opdracht had voldaan en de gebreken had hersteld. Onze zienswijzen werden aan de kant geveegd. Ingewikkelde materie, maar het betekent dat Westmade-Noord mag worden gebouwd.