Home » Weer geen autovrij Zwarte Pad

Weer geen autovrij Zwarte Pad

De motie “Doe wat bij het Zwarte Pad” van de Partij voor de Dieren is helaas verworpen in de gemeenteraad van Den Haag. Dit is een teleurstellende uitkomst, gezien de urgentie van de kwestie en de potentiële voordelen voor het milieu en de natuur in Meijendel.

In de motie wordt opgemerkt dat al in 2020 is toegezegd om het opheffen van parkeerplaatsen bij het Zwarte Pad nader te onderzoeken. Het college heeft op 3 februari 2022 aangegeven dat ze willen inzetten op een ander parkeerregime, met als verwachting dat dit uiteindelijk zal leiden tot een vermindering van de stikstofdepositie in een beperkt gebied. Echter, sindsdien is het onduidelijk gebleven of er daadwerkelijk actie wordt ondernomen en recente rapportages vermelden hier ook niets meer over. De wethouder kon in de commissie geen duidelijkheid geven over de vervolgstappen.

Het is overduidelijk dat de gemeente aarzelt en traag handelt met betrekking tot de parkeerplaatsen bij het Zwarte Pad, terwijl het van groot belang is om de natuur in Meijendel te versterken. Nu de parkeergarage iets verderop is opgeleverd mag je toch verwachten dat de bestaande parkeergelegenheid aan het Zwarte Pad kan worden opgeheven. Maar door deze motie te verwerpen lijkt dat er voorlopig weer niet van te komen.