Home » Vogels in de Nieuwe Driemanspolder

Vogels in de Nieuwe Driemanspolder

Sinds de fotoreportage van meer dan een jaar geleden in de Haagwinde heeft de Nieuwe Driemanspolder (N3MP) zich razendsnel verder ontwikkeld. Door het natuurlijk inrichten van de polder met een grote waterberging, gelegen tussen Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg is een vogelgebied van formaat ontstaan. Het gebied is een prachtig landschapspark geworden, mede dankzij het uitstekende ontwerp. Behalve door vogels wordt de polder druk bezocht door wandelaars met of zonder hond, sporters en natuurlijk vogelaars.

Tim den Outer. Foto: Gele kwikstaart, Wim de Koning Gans

 

Na de openstelling van de Nieuwe Driemanspolder in 2020 bleek het gebied al snel ideaal voor vogels gezien de grote rijkdom in soorten en aantallen van broed- en trekvogels en van wintergasten. Behalve enthousiasme over zoveel vogels bleken er al snel ook knelpunten te ontstaan tussen de belangen van de natuur en die van de recreatie. Daarom is vanuit de Vogel- en NatuurVereniging Zoetermeer (VNVZ) en de AVN een werkgroep gevormd om het natuurbelang van de polder te ondersteunen.

 

Recreatie en natuur
De verstorende invloed van recreatie op vogels wordt vooral veroorzaakt door bezoekers die niet op de paden blijven, door loslopende honden en door watersporters op de plassen. Het ontbreekt in het gebied aan informatie voor bezoekers over gewenst en ongewenst gedrag. De aangebrachte zonering van recreatie en natuur verdient het ook om onder de aandacht van het publiek gebracht te worden. De werkgroep heeft inmiddels in een brief aan de gemeente Zoetermeer gevraagd om hier iets aan te verbeteren.

 

Vogelaars kunnen ook verstoren
Helaas gaan ook sommige vogelaars van de paden af om dicht bij de vogels dat ene plaatje te schieten. Ook dat leidt tot onnodige verstoring van voedselzoekende en rustende vogels. Soms lopen vogelaars zelfs bewust of onbewust tussen nesten en jongen. Dit voorjaar heeft de gemeente Zoetermeer op verzoek hekken geplaatst om de broedplaatsen van kleine plevieren en kluten beter te beschermen. Dat lijkt goed te hebben geholpen. Er waren borden op de hekken geplaatst. Daarmee is het een goed voorbeeld van het belang van informatieverstrekking.

 

Recreatie op water
Jammer genoeg voor de vogels is ook recreatie op het water toegestaan. Dat heeft een negatief effect op vogels die er neer willen strijken. Ook hierover heeft de werkgroep duidelijkheid gevraagd. Waar zijn windsurfers en kano’s wel en waar niet toegestaan. Behalve de zonering van recreatie en natuur is voor de vogelstand van belang te weten hoe het gebied beheerd wordt. Worden meer bomen geplant of juist niet en wat is het maaibeleid.

 

Participatie
Dit voorjaar vonden twee bijeenkomsten plaats van het ‘gebruikersoverleg N3MP’ in oprichting. Dit overleg is een initiatief van de overheden die een belang hebben in het gebied, waaronder de gemeente Zoetermeer. Ook de werkgroep N3MP heeft namens de VNVZ en de AVN aan deze bijeenkomsten deelgenomen. Uiteraard benadrukken wij het belang van de natuur. Bij de eerste bijeenkomst bleek al hoeveel andere activiteiten een claim leggen op de polder: hardlopers, wandelaars, hondenbezitters, ruiters, de camping, horeca, buurtbewoners, mountainbikers, sportvissers en het voedselbos.
De werkgroep N3MP volgt de ontwikkelingen en zet zich in voor de bijzondere avifauna zo dicht bij Zoetermeer. Uiteraard mogen wij verwachten dat AVN-leden met hun gedrag het goede voorbeeld laten zien.