Home » Vijfpuntenplan voor Zoetermeer

Vijfpuntenplan voor Zoetermeer

Een aantal natuurverenigingen in Zoetermeer, waaronder de AVN, werkt aan een vijfpuntenplan voor de natuur in Zoetermeer. Het plan is op 14 mei aan wethouder Jan Iedema van Zoetermeer aangeboden.

Leon van den Berg

 

De organisaties zijn heel blij dat de gemeente ‘Duurzame stad in en tussen de parken’ als één van de hoofdlijnen voor de omgevingsvisie heeft gekozen. Dit roept een beeld op van een stad waar wij, maar ook onze kinderen en toekomstige generaties graag willen wonen. De gemeente Zoetermeer heeft de laatste decennia een aantal bijzondere, mooie en door de bevolking enorm gewaardeerde natuurgebieden (ook wel groene parels genoemd) gecreëerd. Deze zijn de afgelopen jaren versterkt en daarmee nog waardevoller geworden.

 

In het kort staan er in het gepresenteerde plan de volgende vijf punten:

 

Natuur als hoeksteen
Natuur is geen gebruiksartikel, maar een waardevolle entiteit op zichzelf. Het verdient een prominente plaats in onze gemeenschap, niet alleen vanuit een ecologisch oogpunt, maar ook vanuit economisch perspectief. Onze natuurgebieden moeten worden beschermd en gekoesterd als essentiële habitats voor een diverse flora en fauna.

 

Bevordering van biodiversiteit
Het behoud van biodiversiteit staat centraal. We pleiten voor een terughoudend maai- en kapbeleid, actieve natuurontwikkeling en het creëren van migratiemogelijkheden voor verschillende diersoorten. Daarnaast streven we naar groenere tuinen en natuurvriendelijke oevers.

 

Zoetermeer als ‘de Plek’
‘De Plek’ op het gebied van verduurzaming en natuur Als Zoetermeer die plek wil zijn, moet de gemeente zich niet alleen richten op vrije tijd en sport, maar ook op natuur. We pleiten voor een herziening van het stedelijk beleid om ruimte te maken voor echte natuurlijke habitats, zoals bossen, in plaats van alleen maar recreatiegebieden.

 

Voorlichting en handhaving
Geef voldoende aandacht aan goede voorlichting én een adequate handhaving: voorlichting is essentieel, maar adequaat handhavingsbeleid is daarnaast nodig om de natuur te beschermen. We roepen op tot meer groene boa’s.

 

Samenwerking voor natuurbehoud
Om onze visie op een groenere toekomst te realiseren, is samenwerking tussen alle belanghebbenden essentieel. We pleiten voor gestructureerd overleg tussen de gemeente, natuurverenigingen en andere betrokken partijen om gezamenlijk het natuurbeleid vorm te geven en uit te voeren.