Home » Vervuilend aggregaat in Scheveningse Bosjes

Vervuilend aggregaat in Scheveningse Bosjes

Op de plek in het bos aan de Aletta Jacobsweg waar gekapt hout wordt opgeslagen, staat al sinds vorig jaar een dieselaggregaat te draaien dat 24 uur per dag dikke wolken uitlaatgassen uitspuwt. Het aggregaat staat daar om een tijdelijke zendmast van stroom te voorzien. Deze situatie duurt nu al ruim een jaar en we vragen ons af waarom deze zendmast niet gewoon aangesloten kan worden op de electriciteitsvoorziening van de stad.
De AVN heeft hierover vorig jaar november al een klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden. De vergunning voor deze tijdelijke installatie is inmiddels verlopen dus we vinden dat de vervuiling per direct stop moet worden gezet. Inmiddels is er een reactie gekomen van de Omgevingsdienst. Ook de overheid is zich bewust van de ongewenstheid van de situatie, maar legt uit dat op deze plek grote investeringen moeten worden gedaan om aansluiting op het lichtnet te organiseren. Zolang niet duidelijk is of deze tijdelijke zendmast hier kan blijven staan is het aggregaat een noodoplossing. De zendmast heeft een maatschappelijk belang voor de digitale verbindingen in de stad. Men zet nu haast achter de zaak om de vervuiling zo snel mogelijk op te lossen.