Home » Verdwenen planten in het Scheveningse havengebied

Verdwenen planten in het Scheveningse havengebied

De AVN heeft een rapport gemaakt waarin zowel de gemeente als VolkerWessels, als projectontwikkelaar actief in het havengebied, gewezen worden op de kansen die er in het gebied liggen voor natuurontwikkeling. Postzegelniveau weliswaar, want er is veel versteend, maar het rapport werd dankbaar in ontvangst genomen en men ‘ging ermee aan de slag’.
Helaas zien wij dat er van de mooie voornemens door onderlinge problemen tussen de gemeente en de marktpartijen steeds meer afkalft. Wat er terecht zal komen van de door ons gesignaleerde kansen is de vraag.
Eén van de plekken waar, ondanks het versteende karakter, een aantal typerende planten groei(d)en is het talud van de voorhaven. Op Koningsdag troffen wij helaas weer een volledig gemaaide steenvlakte aan. Hier groeide onder meer oorsilene en kandelaartje.