Home » Verbetering paden Westduinpark

Verbetering paden Westduinpark

De gemeente start deze herfst met het verbeteren van de wandelpaden in het Westduinpark en de Bosjes van Poot. In het deel "de Plak" worden enkele asfaltpaden opgeheven en een aantal plantsoorten verwijderd die niet in het duinlandschap thuishoren. Het wandelpad van het Fuutpad wordt verhard. Helaas wordt daar asfalt voor gebruikt. Hiermee wordt strandslag 9 en daarmee strandtent De Kwartel beter toegankelijk voor onder anderen rolstoelgebruikers. In de Bosjes van Poot start de gemeente met kleinschalige aanpak van de wandelpaden en natuurherstel. De wandelpaden in het laaggelegen deel van dit duingebied aan de Laan van Poot worden hersteld. Helaas is er nog geen budget voor het aanpakken van de paden in de Natte Pan