Home » Verbetering leefbaarheid in Centrum Noord

Verbetering leefbaarheid in Centrum Noord

Het college vroeg bewonersorganisaties, ondernemers en belangenorganisaties als AVN om advies over kwaliteitsverbetering in Centrum Noord. Het gaat om verbetering van leefbaarheid door onder meer vergroening, maar vooral ook om vermindering van luchtvervuiling van doorgaand verkeer over Mauritskade, Javastraat en Laan Copes van Cattenburgh.

Door: Caroline de Jong

 

De participanten hebben suggesties gedaan voor het omleiden van verkeer over de Teldersweg, aanbrengen 30 km zones, elektrisch pendelbusje van/naar parkeergarage Malieveld, de inrichting van stadslanen, veiliger oversteken enzovoort. De ondernemers vinden bereikbaarheid belangrijk. Andere organisaties willen vooral het autoverkeer verminderen. Dat stoot enerzijds het broeikasgas CO2 en anderzijds vervuilende stikstofoxiden NOx en fijnstof uit. De laatste twee zijn slecht voor onze gezondheid. Broeikasgassen veroorzaken klimaatverandering. Stikstof zorgt voor afname van de florabiodiversiteit. Zo verarmt ook de insectenfauna die daarvan afhankelijk is. Op initiatief van de ‘Vrienden van Den Haag’ is een rapport opgesteld: “Meer lucht, minder auto’s” dat beoogt luchtvervuiling meer structureel terug te dringen, ook in een breder gebied dan alleen Centrum Noord.