Home » Veranderingen in het Westbroekpark

Veranderingen in het Westbroekpark

Er is de afgelopen eeuw veel veranderd in het landschap van het Westbroekpark. Een kort overzicht van de historie en de nieuwe plannen die er momenteel gaande zijn.

Tot de tweede helft van de negentiende eeuw maakte het gebied van het Westbroekpark deel uit van de Oostduinen. In 1871 begon aannemer Key met het afgraven van zand. Hij bracht dat met zandschepen via het zojuist gereed gekomen Schevenings Kanaal naar Rotterdam voor de aanleg van het nieuwe station bij de Delftse Poort. Er ontstond zo een duinweide waar de Scheveningers hun paarden en koeien lieten grazen. Het vlakke terrein is gebruikt voor evenementen als de landbouwtentoonstelling (1913) en tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven en sportten er geïnterneerde Engelse militairen. In 1932 was er de grote Indische tentoonstelling.
Na een jarenlange discussie binnen de gemeente over een definitieve bestemming, waarbij de keus tussen bouw van een villapark, Wagnertheater, congrescentrum, olympisch stadion en parkfunctie en de vorm van parkaanleg onderwerp van gesprek waren, kreeg het landschappelijke ontwerp van Pieter Westbroek, destijds directeur gemeenteplantsoenen, in 1922 eindelijk groen licht van de gemeenteraad. De aanleg werd een langdurig project voor de werkverschaffing en pas in 1929 was het in basisvorm voltooid.
Ter gelegenheid van het 50 jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1948 kreeg het park een belangrijke impuls door de grote bloemententoonstelling met bloemen, vaste planten, heesters en bomen. Veel bekende Nederlandse kwekers zonden hun bijdragen in. Het park was zo mooi geworden dat men besloot de vaste plantencollectie te behouden. In 1961 volgde de aanleg van het rosarium en sindsdien is er elk jaar een internationaal rozenconcours waar kwekers uit de hele wereld aan mee doen. Tussen de rozen staan beelden van Nederlandse kunstenaars uit de 20ste eeuw.

Recente veranderingen

De rozentuin, het speelterrein en de speelweide zijn zeer populair. Op zonnige dagen ziet men er bezoekers uit heel Den Haag en van alle nationaliteiten picknicken, barbecueën, een balletje trappen, fotograferen of gewoon rustig een boek lezen.
Vroeger werd jaarlijks op de speelweide een concours hippique gehouden. Sinds een tiental jaren opgevolgd door het populaire theaterfestival De Parade.
Voor thee of koffie kon je vanaf 1929 terecht op het riante terras van de theeschenkerij, later het ‘Paviljoen Westbroekpark’.Sinds 1965 lag daarnaast de midgetgolfbaan. Het paviljoen wordt nu geëxploiteerd als wokrestaurant en het terras is verworden tot parkeerterrein. Wel kwam er een nieuwe theeschenkerij ‘de Waterkant’ in het groen aan het water van het duinkanaal, met een charmant pontje en een roeibotenverhuur.

Greens in the Park
Na een brand werd de midgetgolfbaan gesloten. Het terrein lag er jaren zeer verwaarloosd bij. Om dit op te lossen schreef de gemeente in 2015 een prijsvraag uit om een nieuwe exploitant aan te trekken. Uit de ingezonden voorstellen werd het plan ‘Greens in the Park’ verkozen.
Probleem was wel dat de gemeente in haar enthousiasme was vergeten de begrenzingen van de beheersverordening duidelijk aan te geven waardoor de ondernemers in spe op een verkeerd been werden gezet. Tegen de ruimtelijke onderbouwing van het plan kwamen bezwaren van SOS Den Haag en AVN. Waarop de vergunning werd aangepast. Nu is de afwijking van de beheersverordening minder groot en wordt de rand natuur langs de waterkant behouden en versterkt.
‘Greens’ wil het terrein gebruiken als biologische moestuin die wordt onderhouden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder leiding van de Stichting Mens en Tuin. In een grote kas komt een restaurant, dat de producten van de moestuin zal gebruiken. ‘Greens’ biedt ook een terras en openbare toiletten, een voorziening die lang ontbrak in het park. Met de omwonenden is afgesproken dat het om 20.00 uur sluit. Het naastliggend gebouwtje is voor kleinschalige workshops en cursussen.

Takkenrillen voor broedseizoen

Dit voorjaar is een groep vrijwilligers voor aanvang van het broedseizoen al begonnen met het opschonen van het terrein. Van het vele snoeihout zijn takkenrillen aangelegd om beschutting te bieden aan broedvogels. Eigenaar Wessel Thiessens hoopt ‘Greens’ voorjaar 2018 te openen. Een initiatief dat prima in het Westbroekpark past.