Home » Veel ‘laaghangend fruit’ in Rijswijk

Veel ‘laaghangend fruit’ in Rijswijk

De AVN is niet alleen gericht op Den Haag, ook de omstreken behoren tot het aandachtsgebied van onze vereniging. Eén van die omstreken is de gemeente Rijswijk. Sinds vorig jaar is Peter Hegi daar actief voor de AVN.

Sinds Jan Kees in ’t Veld zijn portefeuillehouderschap van Rijswijk in 2010 neerlegde is deze randgemeente een aantal jaren aan de aandacht van de AVN ontsnapt. In augustus 2015 nam Peter Hegi, eerst portefeuillehouder van Laak, deze taak op zich, vooral toen hij zich begin 2016 weer in Rijswijk vestigde. Peter is in deze randgemeente van Den Haag opgegroeid en zijn vader was lange tijd werkzaam als gemeenteambtenaar bij de Rijswijkse Plantsoenendienst. Peters wortels zijn dus in het Rijswijkse groen verankerd.

Roundup en klepelen
Bij een eerste kennismaking met de twee groenbeheerders van Rijswijk werd al snel duidelijk dat Rijswijk een ouderwets groenbeheer uitvoerde. Met enige trots werd verteld dat men hier alles klepelde in plaats van maaien en afvoeren van het maaisel. Ook gebruikten de groenbeheerders nog  graag ‘Roundup’ tegen het onkruid.

Groenbeleidsplan nog in de la
De kennismaking met de beleidsambtenaren van Rijswijk bood een wat ander beeld. Al snel werd duidelijk dat men het groenbeheer wel wilde veranderen maar dat dat veel tijd zou gaan kosten. Het Groenbeleidsplan 2010-2020 lag nog steeds in de la. Voor uitvoering was nooit voldoende budget uitgetrokken. De huidige wethouder Marloes Borsboom (Groen Links) heeft biodiversiteit hoog in het vaandel staan en dat biedt hoop voor de toekomst.

Burgerparticipatie
In het eerste jaar van zijn portefeuillehouderschap besteedde Peter Hegi veel aandacht aan het leggen van contacten met allerlei mensen die zich bezighouden met het groen. In dat jaar werd ook de Groenraad opgericht, waarin betrokken Rijswijkse burgers zitting hebben die het plaatselijke groen willen verbeteren. Ook Peter sloot zich direct bij deze groep aan. ‘Groenraad’ werd al snel omgevormd tot ‘Platform Groen Rijswijk’. Het platform heeft regelmatig contact met de gemeenteambtenaren.

Stap voor stap naar nieuw groenbeleid

Het blijkt al snel dat onze aandacht voor het Rijswijkse groen zeer gewaardeerd wordt. Peter wordt regelmatig betrokken bij allerlei groene ontwikkelingen, zoals het maaibeleid en het bomenbeleid. Zo wordt meteen afgesproken dat er bij het maaien van de singels  een meter groen langs het water blijft staan zodat oever- planten als grote kattenstaart een kans krijgen de singels te kleuren. Ook wordt bekeken welke delen van Rijswijk het meest in aanmerking komen om klepelen om te vormen naar een maairegime. Daarvoor wordt de maaikaart van Rijswijk direct aangepast.

‘Laaghangend fruit’
Rijswijk ziet zichzelf als Groene Gemeente. Wat de kleur betreft is dat ook zo, maar als we praten over de kwaliteit van het groen, vooral in ecologische zin, dan is er veel te verbeteren. De wil is er in ieder geval wel bij het Rijswijkse gemeentebeleid, maar de uitvoering gaat met zeer kleine stapjes. We moeten ons steeds richten op het ‘laaghangend fruit’ zoals men dat noemt. Gelukkig geldt nog steeds dat de aanhouder wint.