Home » Van re-actief naar pro-actief

Van re-actief naar pro-actief

De AVN heeft op 22 mei haar negentigste jubileumjaar gevierd met een succesvolle bijeenkomst op het terrein van landgoed Ockenburgh.

In de 90 jaar van haar bestaan heeft de AVN zich altijd ingespannen voor het vele groen binnen Den Haag en de omliggende gemeenten. Dat gebeurde met grote inzet van een groep vrijwilligers. Deze portefeuillehouders steken daarvoor jaren achtereen vele uren in het doorspitten van documenten, participatie tijdens bijeenkomsten, het schrijven van opiniestukken, maken van zienswijzen en bezwaarschriften, inspreken in de raad, enz, enz. Een pluim op de hoed van onze portefeuillehouders is daarom op zijn plaats. Bravo allemaal.
De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren het participatiemodel omarmd. Naast de gangbare klankbordgroepen voor projecten en reguliere overleggen die de stedelijke ontwikkelingen begeleiden zijn er nu ook andere manieren van participatie bij gekomen, zoals droomsessies en denktankgroepen. Daarbij heeft Den Haag ervoor gekozen om niet de georganiseerde belangenorganisaties te laten meedenken, maar de individuele burger. Dat heeft soms voordelen  maar in onze ogen vooral nadelen. Het past bij het twittertijdperk: de betrokken burger komt naar een bijeenkomst, geeft zijn mening en vertrekt weer. Er is geen samenhang met andere ontwikkelingen in de stad en daardoor zijn de resultaten van dat soort bijeenkomsten nogal ad hoc. 
Waarbij wij overigens niets willen afdoen aan de vaak grote kennis en betrokkenheid van veel Haagse burgers.
Deze nieuwe insteek lijkt voordelig voor de gemeente, omdat men uit een ruime variatie van nieuwe ideeën kan kiezen. Maar recente voorbeelden laten zien dat de gemeente even later haar neus stoot omdat de zaken niet zo liggen als men dacht. De buitengesloten belangenverenigingen komen in een later stadium alsnog in het geweer. Kijk maar naar de strandhuisjes in Kijkduin en het Park voor de Vrede in de Scheveningse Bosjes.
De AVN is inmiddels ook aan het veranderen. Waren wij een tiental jaren geleden voornamelijk gericht op het reageren op ons onwelgevallige ontwikkelingen en schroomden wij de gang naar de Raad van State niet, zo richten wij ons nu veel meer op het vroegtijdig inbrengen van onze mening. Die onderbouwen we waar nodig met onderzoeken die de AVN speciaal laat uitvoeren door deskundigen. Dat heeft bijvoorbeeld effect gehad (met veel vertraging) bij de nieuwe badplaats Kijkduin, maar onlangs ook bij de besluitvorming rond de uitbreiding van Madurodam en het afserveren van de bouwplannen aan de Daal en Bergselaan. In beide gevallen leverde de AVN een degelijk rapport met natuurinventarisaties. Daarnaast denken we mee aan oplossingen waarbij versterking van de ecologische waarde voorop staat.
Ondanks de verdere stedelijke verdichting die Den Haag nastreeft, blijven wij dus optimistisch over de kwaliteit van het groen in stad.
Jos Verhoeff,  voorzitter AVN