Home » Over deze Haagwinde

Over deze Haagwinde

Drie maanden geleden schreef ik hier over de ‘Agenda Groen’ en de inspanningen van de gemeente Den Haag om onze burgers daarbij te betrekken. Via een speciale website ‘hethaagsegroen. nl’ zijn meningen verzameld en er zijn drie stadsgesprekken geweest. Dat was zeker waardevol, hoewel mij van het hart moet dat de belangstelling uiteindelijk niet erg groot bleek te zijn. Op de website zijn ongeveer 500 reacties ingestuurd en aan de stadgesprekken namen iedere keer zo’n 50 mensen deel, al zag ik daar meermalen dezelfde gezichten.

Tegelijkertijd is de gemeente bezig met het project ‘Ruimte voor de stad’ onder verantwoordelijkheid van wethouder Wijsmuller. Dit project richt zich op
de stedelijke ontwikkeling en is groot opgetuigd met publieksbijeenkomsten en ontwerpateliers voor de verschillende stadsdelen. Daarbij viel op dat in de uitkomsten daarvan op een enkele uitzondering na aan groen een belangrijke rol is toebedacht. En dat stemt natuurlijk tot vreugde.
Wij willen dat de ‘Agenda Groen’ en de uitkomsten van ‘Ruimte voor de stad’ naadloos op elkaar aansluiten.
Voor ons als Haagse natuurbeschermers staat voorop dat de Stedelijke Groene Hoofdstructuur onaangetast blijft en dat de ecologische verbindingszones verder versterkt moeten worden. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor de groen-blauwe dooradering in de wijken en stadsdelen en voor de kwaliteit daarvan.
Daar is zeker nog ruimte voor verbetering zonder dat aan de taakstelling van ‘Ruimte voor de stad’ afbreuk hoeft te worden gedaan.
Ik hoop dat de voorsprong die de ontwikkeling van de ‘Agenda Groen’ heeft ten opzichte van die van ‘Ruimte voor de stad’ duidelijke groene  randvoorwaarden zal stellen voor de stedelijke ontwikkeling. Duurzaamheid en klimaatbescherming staan duidelijk in de uitgangspunten
voor ‘Ruimte voor de stad’ en het is aan ons en aan de met ons samenwerkende groene organisaties in Den Haag om ervoor te zorgen dat groene belangen hoog op de agenda voor de stedelijke ontwikkeling (blijven) staan. Want niets is vanzelfsprekend.
De AVN volgt ‘Ruimte voor de stad’ daarom met grote belangstelling en waakzaamheid. Ik weet zeker dat we later in dit jaar in Haagwinde aandacht zullen geven aan de plannen voor ‘Ruimte voor de stad’: wat daarin goed is, maar ook wat daarin beter moet.