Home » Van de voorzitter: Proefballonnen

Van de voorzitter: Proefballonnen

De laatste tijd zijn een tweetal nieuwe opvallende proefballonnen opgelaten om de groene ruimte van Den Haag “optimaal te benutten” (met gebouwen, dat spreekt vanzelf). Proefballonnen oplaten is niet nieuw. Je test er de wateren mee, en als de oppositie zich op tijd mobiliseert klapt de ballon vroegtijdig. Onze vorige minister van ruimtelijke ordening trok haar plannen voor het toelaten van meer bebouwing aan de kust een jaar of twee geleden snel in nadat honderdtwintigduizend mensen hun handtekening onder een petitie hadden gezet om die bebouwing juist tegen te gaan. KLIK HIER voor PDF pagina

Er was behoefte aan wat meer ‘damage control’ en die kwam in de vorm van het welbekende kustpact. Iedereen tekende, van regionale en lokale overheden tot de vereniging van strandexploitanten. In de praktijk bleek het weinig voor te stellen en het loopt ook alweer bijna af. Strandhuisjes mochten gewoon worden gebouwd en de projectontwikkelaars staan in de rij om het terrein van het hoogheemraadschapsgebouw naast Kijkduin vol te bouwen met woningen.

Maar er zijn meer schoten voor de boeg gelost. Op 12 oktober 2017 konden we in het AD een artikel lezen over het plan van de Rotterdamse architect Maas voor tientallen torens rondom het Haagse Bos. Iedereen gaat er vanuit dat dat geen serieus plan is, maar de bij het artikel geplaatste ‘artist impression’ duikt in verschillende gremia op onverwachte momenten op. Niet als een serieus plan; nogmaals, het lijkt meer te zijn bedoeld om de wateren te testen en omdat het een opvallend beeld is met een New York-achtige uitstraling. Overigens reageren de meeste mensen geschokt als ze het voor de eerste keer zien en lijkt ook deze ballon al weer doorgeprikt.
Een andere opmerking die in de gaten moet worden gehouden is die van …. “Dat Den Haag veel te veel groen heeft, zoveel dat je van verspilling van ruimte kunt spreken”. Kortom, wegen zoals de Machiel Vrijenhoeklaan en de Hofzichtlaan hebben zulke brede midbermen. Daar kun je honderden woningen op kwijt.  Laten we hopen dat Den Haag de waarde van brede bermen op waarde weet te blijven schatten. Deze fungeren niet zelden als ecologische verbindingszones tussen de Haagse groengebieden. Een brede begroeide strook is daarbij beter dan kaalgeschoren gras, maar als er huizen in de weg staan,  kan geen veldmuis er meer door.

Afgelopen jaar nog heeft Den Haag goud gewonnen bij de stedelijke groenwedstrijd Entente Florale, ondermeer vanwege de manier waarop bewoners en belanghebbenden bij de ontwikkeling van het groen in de stad worden betrokken. De AVN en haar portefeuillehouders participeren graag en intensief in allerlei groene trajecten en projecten. Wij houden alle groene corridors nu extra scherp in de gaten.

Laten we hopen dat dit soort proefballonnen doorgeprikt blijft worden voordat zij de grond raken.