Home » Van de voorzitter: De mond vol

Van de voorzitter: De mond vol

Het is opvallend: tijdens alle overleggen in het voortraject van bouw- en stadsvernieuwingsprojecten heeft iedereen, de stedenbouwkundige, de projectontwikkelaar, de gemeenteambtenaar, de politicus… de mond vol van duurzaamheid en groen. De term natuurinclusief bouwen wordt maar al te graag gehanteerd, het is duurzaamheid wat de klok slaat en ook het AVN-idee van het principe van de dubbelbestemming bouwen/groen lijkt aan te slaan. Dat duurzaam en groen niet veel met elkaar te maken hebben wordt zonneklaar in Scheveningen-Haven. Dat geldt als een voorbeeld van ‘groen’ bouwen terwijl de laatste sprieten helmgras op dit moment verwijderd worden.(KLIK HIER VOOR PDF-PAGINA)

Maar er is meer aan de hand. Ik krijg de indruk dat, misschien omdat de twee termen graag in elkaars verlengde worden gezien, projectontwikkelaars denken met wat minder groen dan gepland weg te kunnen komen omdat tenslotte nog altijd de duurzaamheidskaart kan worden getrokken. De gemeenten Den Haag en Monster hebben plannen om aan de westlandkant van Den Haag (c.q. de Haagse kant van Monster)  woningen te bouwen in het dure segment. Dat brengt geld in het laatje en wie kan er nou wat op tegen hebben: de plannen zien er ruim en prachtig uit met veel aandacht voor duurzaamheid en groen, tenminste in de planfase. Maar aan de Monsterseweg 27 staat op het moment van schrijven een reclamebord dat veel meer huis belooft dan er in de bouwaanvraag werd genoemd. Op het terrein van Parnassia, met een maatschappelijke bestemming, moet als we niet uitkijken ook een groot stuk bos wijken voor dure huizenbouw. Verderop, in de Binckhorst is de groene corridor teruggebracht naar een schaamstrookje. Voor bijna het hele gebied geldt een experimentele bestemming. In de vooroverleggen werd dat goedgepraat met voornemens over groene ecologische zones (het schaamstrookje) en groene inprikkers als ‘longen’. We houden ons hart vast over Madurodam. De plannen zien er behoorlijk uit, maar het fiasco van de vorige bouwspurt ligt nog vers in het geheugen. Het gras op de ”dijk” bleek toch niet duurzaam genoeg en was in no-time vervangen door het groene plastic dat er nu ligt. 

Den Haag steekt veel tijd en energie (en daarmee belastinggeld) in inspraak van burgers. Op veel punten is die van een hoog niveau en heeft ook resultaat. Maar zoals zo vaak, gaan dingen mis zodra de laatste inspreker het licht uit doet. Meestal niet in één keer, maar sluipend, omdat dingen anders lopen dan gepland, het geld op is, de projectontwikkelaar wisselt….
Als AVN houden wij de boel in de gaten en als er, ook in een laat stadium, iets aan te doen is dan doen wij dat ook. Geholpen door onze niet aflatende vrijwilligers !

Jos Verhoeff
voorzitter AVN