Home » Van de voorzitter: “Corona en de groene praktijk”

Van de voorzitter: “Corona en de groene praktijk”

Als ik dit schrijf komt Nederland langzaam weer uit de corona lockdown en hebben we al een paar bestuursvergaderingen via internet achter de rug. Gelukkig mochten we de afgelopen maanden nog wel naar de groengebieden in en rond Den Haag om te genieten van de natuur en het heerlijke weer.

Door: Dick Ooms, voorzitter

 

Een goed moment om de balans op te maken van natuurbescherming ‘in tijden van corona’: wat zijn de plussen en minnen? Een pluspunt is zeker dat er meer mensen de natuur in gaan dan gewoonlijk, en dat er daardoor misschien meer belangstelling en waardering komt voor het groen in onze leefomgeving. We hopen natuurlijk dat zich dat vertaalt in een groeiend ledenaantal – want dat daalt nog steeds. Ik hoop ook dat die nieuwe groenliefhebbers zich aan de gebiedsregels houden, dus op de paden blijven en de hond niet loslaten waar dat niet mag.

 

Een minpunt is dat door de coronacrisis sommige projecten van de gemeente, waar de AVN initiatiefnemer is, nu op een laag pitje staan, zoals het project Hitte-eiland Haegsch Hof. Ook verloopt de inspraak lastiger. Op langere termijn valt te vrezen dat er de komende jaren bij de gemeente minder geld beschikbaar is voor groene projecten. Een ander punt van zorg is de toegenomen druk op het groen door recreatie. Het blijft belangrijk en lastig om in een stedelijke omgeving een goede balans te houden tussen bescherming en toegankelijkheid. Dat geldt zeker voor Den Haag met zijn vele parken, landgoederen, kwetsbare duinen en het omliggende veenweidegebied.

 

In dat spanningsveld tussen recreatiedruk en natuurbescherming speelt de AVN een belangrijke rol. Als ‘groene waakhond’ kijken onze vrijwilligers kritisch mee bij de handhaving van regels die het groen beschermen en de ontwikkeling van nieuwe plannen. Er is altijd wel iets gaande waarbij de AVN in actie moet komen. Zo moesten we recentelijk snel reageren toen omwonenden van het Doornduin alarm sloegen. De eigenaar van een particulier deel van dit kwetsbare duingebiedje, tussen de bebouwing van Scheveningen, was bezig met graafwerkzaamheden. Daardoor werden er trappen, paden en groen beschadigd. Gelukkig greep de gemeente snel in, na te zijn gewaarschuwd door omwonenden en de AVN. We hebben daarna aandacht gevraagd bij de betrokken wethouder voor behoud en versterking van de bijzondere natuur van het Doornduin.

Voor de langere termijn denken we kritisch mee met nieuwe plannen voor verdere ontsluiting van Meijendel. Onze waakzaamheid en betrokkenheid blijft dus ook nu geboden en gelukkig vaak met resultaat.