Home » Van de voorzitter: ‘Tegen zijn’ geeft geen energie, nieuwe ideeën inbrengen wel

Van de voorzitter: ‘Tegen zijn’ geeft geen energie, nieuwe ideeën inbrengen wel

Deze zomer leek het af en toe wel de grote bomenroulette: moesten zoveel bomen aan de Scheveningseweg nu wel of niet weg; konden er bomen op de Koekamp gespaard worden door het pad iets te verleggen en moesten de essen in het Haagse Bos nu gekapt worden vanwege de essentaksterfte of niet? Kortom, een ‘bomenzomer’ in Den Haag.

Als AVN hebben we ons hierbij op alle fronten deskundig ingezet, waarbij we ons bewust tot het overlegtraject hebben beperkt. Dat heeft soms wat opgeleverd, maar voor veel bomen helemaal niks.  Het viel me op dat de laatste schetsen voor de Koekamp toch sterk lijken op die van twee jaar geleden. Dan vraag je je af: “is dat voortschrijdend inzicht of is er helemaal  niet geluisterd”.
Een gang naar de rechtbank om ons gelijk te halen vinden we niet zinvol  indien dat voorspelbaar niets oplevert maar wel voor ernstige vertraging zorgt, waarbij heel veel gemeenschapsgeld verloren gaat.  Voor dat geld kunnen we de stad beter vergroenen met nieuwe projecten. Daar zijn we nu dan ook mee bezig: Natuur in de stad brengen waar het broodnodig is.

Na de zomer van 2018 weet iedereen die in de versteende stadsdelen woont wat hittestress is. Met name in het Centrum van Den Haag en in Scheveningen Bad was die hitte enorm. Op veel plaatsen kwam het kwik 10 tot 15 graden hoger dan de temperatuur in de schaduw van de parken. Wat er aan moet gebeuren is inmiddels wel duidelijk: vergroenen. Bomen en planten werken als airconditioners: ze zuiveren de lucht en brengen de omgevingstemperatuur omlaag omdat ze water verdampen. Het leefklimaat voor mens en dier is gebaat bij zoveel mogelijk natuurlijke aanplant.

Daarom is de AVN begonnen met een project om het Hillebrant Jacobsplein en omgeving te vergroenen. In samenspraak met de bewoners gaan we bekijken  hoe dit nieuwe versteende wijkje, met een inmiddels vervuilde vijverbak, omgetoverd kan worden van een kale vlakte die overkookt van de hittestress tot een aangenamer groene woonplek. Gezien de ultieme versteende aanleg wordt dat een hele uitdaging. In de nabije toekomst willen we meer van die projecten actief gaan initiëren.

Dit vergroenen van versteende omgevingen staat ook landelijk gelukkig meer en meer op de kaart. De actualiteit van de opwarming van onze aardbol vraagt om flinke ingrepen. In ieder geval geeft het creëren van groene ideeën ook ons nieuwe energie.

Jos Verhoeff
voorzitter AVN