Home » Van de voorzitter: ‘Onder de rook van Den Haag’

Van de voorzitter: ‘Onder de rook van Den Haag’

Er is een nieuw wapen in de strijd tegen de achteruitgang van de grote Natura 2000 duingebieden van Den Haag: de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het programma waarmee Nederland de natuur beschermt tegen de uitstoot van stikstof (PAS). Het hof geeft aan dat dit niet voldoende gebeurt.
Deze uitspraak heeft veel aandacht gekregen in de pers omdat het gevolgen heeft voor de landbouw in de buurt van natuurgebieden, maar de reikwijdte is veel groter. De gemeentelijke bouwplannen zullen bijvoorbeeld opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden, vooral waar het projecten betreft die tegen de duinen aan worden gebouwd.

Die bouwstromen, samen met de voortgaande intensivering van het gebruik van het strand, betekenen vooral dat het aantal voertuigen in en om de duinen de laatste jaren dramatisch stijgt. Het stinkt vaak behoorlijk naar diesel in de duinen, vooral  in het voor- en najaar in de periodes van de op- en afbouw van de strandpaviljoens, maar ook in zonnige weekenden rijden de grote diesels af en aan over de fietspaden in het Westduinpark. Er valt wel wat te zeggen voor het weigeren van dieselauto’s van vóór 2015 zoals een aantal Duitse steden nu al doet. Zo’n maatregel kan natuurlijk ook in en rond de kwetsbare duingebieden. Maar helaas, op het gebied van milieuzones beweegt er weinig in het Haagse college en de duinen worden niet bepaald ontzien: de bouw op het voormalige Norfolkterrein, tegen de duinen aan, wordt op dit moment opgeleverd, wat het aantal verkeersbewegingen, opgeteld bij die veroorzaakt door het Zuiderstrandtheater, enorm veel hoger maakt.

Ook aan de andere kant van het Westduinpark, in Kijkduin, is men volop bezig en alle mooie voornemens ten spijt, komt men er nu achter dat, als je te strak tegen de randen van de twee aangrenzende natuurgebieden bouwt, er dan geen ruimte meer is voor de aan- en afvoer van en naar het strand zonder daar een stuk natuurgebied voor op te offeren. In een inmiddels afgegeven beschikking is opeens sprake van twee toegangen naar het strand dwars door de duinen. Tot nu toe is er één op- en afrit over het Deltaplein. Kennelijk vraagt het toenemende strandgebruik om meer toegangen, want dan kan er een rondje worden gereden! De AVN maakt hier natuurlijk bezwaar tegen.

Het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen is ook een prachtig initiatief, maar omdat één van de doelstellingen is om meer bezoekers te trekken, wordt het nog een hele opgave er voor te zorgen dat die met vervoersmiddelen komen die geen stikstof uitstoten, anders is er van de kwetsbare natuur al snel weinig meer over. Mosgroen College van Den Haag, maak werk van emissie-arme zones om de kwetsbare natuur te beschermen! Dat helpt bij het verbeteren van de biodiversiteit.

Jos Verhoeff

voorzitter AVN