Home » Van de Voorzitter

Van de Voorzitter

Ik schijf dit stukje ditmaal met gemengde gevoelens. Op 10 oktober werd de Algemene Leden Vergadering voor het eerst digitaal gehouden in plaats van in de Bergkerk. Ik kijk terug op een, naar omstandigheden, geslaagde ALV. Natuurlijk was er veel niet, wat er anders wel is: het gezellige informele contact voor en na de vergadering met koffie, thee en broodjes. Ook was er geen interessante presentatie na het formele gedeelte. Ondanks die beperkingen vond ik het toch een geslaagde vergadering. De techniek liet ons niet in de steek, en er was veel inbreng van de deelnemers. De presentatie van het PH jaarverslag, met plaatjes erbij, was levendiger dan voorgaande jaren. Kortom, gemengde gevoelens: liever niet digitaal, maar als het moet, dan kan het wel.

We hebben deze zomer binnen het bestuur uitgebreid gediscussieerd over de verdeling van bestuurstaken. Volgens de statuten worden bestuursleden gekozen door de ALV, maar het bestuur beslist zelf over de taakverdeling. Aanleiding voor die discussie was de centrale positie die Aletta de Ruiter bij de AVN had: als secretaris; eindredacteur van Haagwinde; en als actief bestuurslid en portefeuillehouder. Binnen de AVN kwamen de meeste lijntjes bij Aletta samen, ze was de spin in het web.
Ik wil voorop stellen dat Aletta hiermee terecht veel lof oogstte: ze was zeer actief, heeft een brede ecologische kennis, een uitgebreid netwerk, en goede journalistieke kwaliteiten. Dat Haagwinde al jarenlang zo’n prachtig blad is, danken we voor een groot deel aan haar.
Waarom dan toch discussie? Omdat zo’n centrale positie ook nadelen heeft. De AVN wordt dan wel heel afhankelijk van één persoon, en die ene persoon heeft dan wel erg veel invloed. En zo’n dominante positie geeft soms spanningen.

Het bestuur kwam tot de conclusie dat Aletta’s secretariaatstaken verdeeld kunnen worden over andere bestuursleden. Ik heb hier uitgebreid met Aletta over gesproken, maar zij kon zich er niet mee verenigen. Omdat het bestuur hier toch voor koos, heeft zij besloten al haar taken neer te leggen. Ook hier gemengde gevoelens: erg jammer, maar deze knoop moest worden doorgehakt.

Als gevolg van Aletta’s vertrek is deze Haagwinde door een ander team samengesteld. Jos Verhoeff heeft de functie van eindredacteur overgenomen en is ook verantwoordelijk voor de opmaak. U ziet dat het blad meteen in een ander jasje is gestoken. Ik complimenteer de nieuwe redactie met deze doorstart. Maar oordeelt u zelf…
Ook doe ik een oproep voor nieuwe actieve vrijwilligers om zich te melden. U wordt dan portefeuillehouder van een deelgebied van Den Haag of een randgemeente of van een specifiek terrein of specialisme.