Home » Uitbreiding Madurodam

Uitbreiding Madurodam

Sinds eind vorig jaar is de AVN samen met een aantal wijkverenigingen en andere belangenorganisatiesin gesprek met de directie van Madurodam over de uitbreiding die het ministadje graag wil maken. Madurodam heeft eerst een inventarisatie gemaakt van de meningen van belanghebbenden. Maar sinds januari is er een aantal keren rechtstreeks overleg geweest met alle partijen.

Uit de inventarisatie bleek al dat AVN en wijkverenigingen onoverkomelijke problemen hebben met uitbreiding van het attractieterrein in de Bosjes tot aan de Ver Huellweg. Wat de AVN betreft moet de oplossing voor uitbreiding gezocht worden op het eigen grondgebied van Madurodam en op het voorplein. In gezamenlijk overleg hebben alle belanghebbenden heel positief meegedacht aan oplossingen in die richting, maar heeft Madurodam de voorgestelde alternatieven steeds zonder omhaal afgewezen als “niet realistisch” of “te duur”.
We zijn nu op het punt aanbeland waarbij Madurodam voorstelt om zijn grondgebied aan de achterkant met 2,2 ha uit te breiden, terwijl het ‘beginbod’ van Madurodam strekte tot aan de Ver Huellweg. In dat geval ging het om een uitbreiding met 3,5 ha, het dubbele van de huidige oppervlakte van Madurodam.
Het probleem is dat Madurodam ons niet duidelijk heeft kunnen maken waarom die uitbreiding op die manier nodig is. We bespeuren ook helemaal geen erkenning van de natuurwaarden die AVN en wijkverenigingen absoluut willen behouden. Uitbreiding in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur is niet aanvaardbaar. De besprekingen zijn nog aan de gang. We roepen Madurodam op alsnog te komen met een voorstel dat voldoet van de voorwaarden van de gemeente en aan onze uitgangspunten. Het gaat om het behoud van de Scheveningse Bosjes! Daar mag niet
weer aan worden geknabbeld.