Home » Tram langs ecologische zone

Tram langs ecologische zone

In voormalig bedrijventerrein de Binckhorst worden momenteel en in de komende jaren vijf- tot tienduizend woningen gebouwd. Daar hoort openbaar vervoer bij. Ten behoeve van een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding’ (HOV) vanuit de Binckhorst naar station Voorburg en naar Rijswijk/Delft zijn 10 verschillende varianten onderzocht door bureau Arcadis. De voorkeursvariant van de gemeente op basis van technisch onderzoek is een tram vanaf Den Haag Centraal naar station Voorburg en een afsplitsing vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg richting Rijswijk/Delft. De AVN heeft een zienswijze ingediend om te voorkomen dat de tram langs de Maanweg wordt aangelegd, waardoor de ecologische zone langs de Broeksloot wordt aangetast.