Home » Successen van de AVN

Successen van de AVN

- Behoud bos Park Bloemendaal - Behoud boom binnenterrein Weimarstraat - Behoud meerstammige esdoorn Hoefkade

Door: Aletta de Ruiter

 

Behoud bos Park Bloemendaal
Vorig jaar presenteerde de projectontwikkelaar van Parnassia een nieuwbouwproject van ca 300 woningen in het Park Bloemendaal aan de Monsterseweg.
Deze ontwikkeling was voor een deel gepland in de boskavels op de grens met Vroondaal. In totaal dreigde daarvoor een oppervlakte van 4 ha bos te worden gekapt. De AVN is gaan overleggen met de ontwikkelaar en de gemeente. Immers, dit bos is onderdeel van de Groene Hoofstructuur van Den Haag. De plannen hebben een jaar stilgelegen maar werden onlangs opnieuw gepresenteerd en zijn aangepast met behoud van het bos. We hebben Parnassia laten weten blij te zijn met deze ommezwaai.

 

Behoud boom binnenterrein Weimarstraat
Bewoners uit de Weimarstraat tekenden bezwaar aan tegen de kap van twee grote esdoorns in de achtertuinen van hun bouwblok. De kapaanvraag was gedaan op verzoek van overburen die last van schaduw zouden hebben. De AVN heeft geadviseerd bij het bezwaar en legde de nadruk op de positieve invloed die de bomen hebben op de hittestress die zomers in deze versteende omgeving heerst. De schaduwwerking bleek overigens mee te vallen. De Adviescommissie Bezwaren oordeelde vervolgens dat een van de bomen kon blijven staan. De ander zou te dicht op de erfscheiding staan. De bewoners overwegen daartegen in beroep te gaan bij de rechtbank. Ook dat beroep willen we graag ondersteunen.

 

Behoud meerstammige esdoorn Hoefkade
Ook aan de Hoefkade werd door de buren geklaagd over mogelijke overlast van een boom, een meerstammige esdoorn. In dit geval liet de woningcorporatie de boom nakijken door een boomdeskundige die voorstelde om deze gezonde boom te snoeien. Bewoonster vreesde dat die snoei de vorm zou aantasten en benaderde de AVN voor advies. De boomdeskundige van de AVN heeft contact opgenomen met zowel verhuurder als beoogd snoeier om de nadelen van sterke snoei te bespreken. Inmiddels is duidelijk dat er niet te rigoureus wordt ingegrepen. Soms is één telefoontje met aandacht genoeg om schade te voorkomen.