Home » Succes kent vele vaders en moeders

Succes kent vele vaders en moeders

Afgelopen jaar heeft de AVN bij kleine en grotere projecten succes geboekt met haar acties. Om dit met onze leden te delen, zetten we korte verslagen in Haagwinde. Uiteraard zijn we trots op onze eigen inzet, maar er zijn ook anderen die zich hard maken voor het behoud van diezelfde natuur. Succes kent altijd vele vaders en moeders. Vanaf deze plaats willen we iedereen voor zijn/haar inzet bedanken. Gelukkig blijft de lijst met successen groeien. Lees daarover meer verderop in dit blad.

Door: Dick Ooms, voorzitter

 

Actieve natuurbescherming begint trouwens bij iedereen thuis aan de keukentafel. Dat realiseerde ik me eens te meer nu afgelopen weken in de krant stond welke negatieve effecten anti-vlooienmiddelen voor katten en honden in de natuur veroorzaken. Ook ik legde, na het borstelen van de kat, de pluizige haarbol klaar voor de mezen die er in het voorjaar hun nest mee bekleden. Leuk om te zien hoe ze daarvoor actief af- en aan vliegen. Catastrofaal voor de jonge vogels in het nest, begrijp ik nu. De insecticiden die tegen de vlooien werken, doden ook jonge meesjes die met hun blote gat tegen die zachte maar giftige nestbekleding aanzitten. Geen haarpluizen meer aanbieden dus en de poes zo min mogelijk behandelen met anti-vlooienmiddel, want als de meesjes er dood van gaan, is het natuurlijk ook niet goed voor poes die dagelijks haar vacht schoonlikt.

 

Onlangs meldde de krant ook dat de regering op zoek is naar een oplossing voor het stikstofprobleem. Emiritus-hoogleraar Duurzame Ontwikkeling, Rudy Rabbinge stelde voor om kleine Natura 2000-gebieden, die niet aan de habitatrichtlijn voldoen, te offeren. Rabbinge is lid van de commissie die de regering adviseert over de stikstof-problematiek. Ook het Haagse Westduinpark zou volgens hem in aanmerking komen om gedegradeerd te worden. Vooralsnog is het een advies en lijkt de Europese regelgeving in hoge mate beschermend te zijn voor de reeds aangewezen 160 (merendeels kleine) N-2000 gebieden in Nederland. Vanuit het Haagse interimcollege is er gelukkig met bezorgdheid op deze uitspraak gereageerd, maar laten we in hemelsnaam allemaal alert blijven en alle zeilen bijzetten om de natuur van onze duingebieden veilig te stellen.

 

Door het aftreden van de Haagse wethouder Buitenruimte liggen nu helaas een aantal pro-actieve AVN projecten stil omdat toekenning van budgetten daarvan afhankelijk is. We wachten dus met smart op een nieuw college. Inmiddels hebben we voor dat nieuwe college wel groene aanbevelingen op papier gezet. Die zijn meegenomen in de coalitiebesprekingen; is ons verzekerd