Home » Stikstof uitspraken

Stikstof uitspraken

Na de roemruchte stikstofuitspraak van mei 2019 zijn duizenden bouwprojecten komen stil te liggen. Om toch door te kunnen bouwen kwam er een nieuw soort bouwvrijstelling. Deze hield in dat de stikstofuitstoot, die tijdens de bouw optrad niet hoefde te worden meegerekend. Alleen uitstoot tijdens het gebruik van een inrichting, weg of woonwijk telde voor de natuurvergunning mee. Dit ‘geitenpaadje’ is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 november 2022 afgekeurd, in de zogenaamde Porthos-zaak. Om te beoordelen of een vergunning verleend kan worden, moet voortaan eerst worden berekend wat de totale stikstofuitstoot is. Als reactie zegt het kabinet de natuur te gaan herstellen en de stikstofuitstoot meer dan voorheen te willen reduceren. Hoe dit gaat gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Met deze uitspraken is nogmaals benadrukt dat de bouwactiviteiten, ook bij Solleveld, Westduinpark en andere Natura 2000-gebieden, voor hun invloed op de natuur strenger dan voorheen beoordeeld moeten worden. Het zijn natuurlijk niet de enkele machines die het verschil gaan maken. Ook de verbouw van het Binnenhof dreigt nu stil te komen liggen. Valentijn Wösten, de jurist die de AVN ook wel bijstaat in stikstof zaken, heeft ook hierover een zaak aangespannen. De overheid is nu echt aan zet om de oplossingen die er zijn ook te gaan toepassen.