Home » Stadsverdichting versus groene parel

Stadsverdichting versus groene parel

In de Structuurvisie van 10 jaar geleden zette de gemeente Den Haag al in op een stadsverdichting voor 37.500 extra inwoners. In het nieuwe beleid ‘Ruimte voor de Stad’ wordt gekeken naar alle ongebruikte locaties. Zowel lege kantoren als lege plekken. Waar kan er nog gebouwd worden in de stad ? “Liever niet in groene pareltjes”, zeggen bewoners en ook de AVN. Door: Aletta de Ruiter en Adri Remeeus

Afgelopen winter werden omwonenden van de Daal en Bergselaan geïnformeerd over bouwplannen van een projectontwikkelaar die de open kavel tussen de Bergkerk en de Ranonkelweg graag wil volbouwen met een luxe appartementencomplex. ‘Bloem en Daal’ heet het plan toepasselijk. Het stuk grond ligt aan de rand van het sportcomplex Stokroosveld en heeft tot op heden een groene invulling
met een wilgenbosje. Zolang het winter was, kon de groene waarde van het bosje niet goed worden ingeschat.Tijdens een presentatie in januari gaf de wijkvereniging wel een overzicht van de groene structuren in de wijk. Daarbij werd al duidelijk dat dit bosje een groene steppingstone in de verbinding tussen de Bosjes van Pex en het Rode Kruisplantsoen is.
Aan de AVN werd gevraagd om de natuurwaarde van het bosje te bepalen. Eind februari was het koud maar zonnig en besloten de eerste vogels dat het al voorjaar was. Om half drie in de middag was een orkest van mezen, kauwen, duiven, parkieten, eksters, zanglijster, merel en een heggenmus al volop aan het stemmen. En dan moeten de trekvogels nog arriveren.

16 verschillende broedvogels
Op een oppervlak van 60 bij 30 meter (1800 m2) schatten we mogelijkheden voor 16 verschillende broedvogelsoorten. Het bosje heeft namelijk veel dichte onderbegroeiing en vrij veel klimmende hedera in de bomen. De kwaliteit van het gebied zit overigens in de combinatie van groen en de rust die er heerst. Aan drie zijden omringd door een sloot en aan de achterzijde een hek, is de kans op verstoring minimaal. Geen hond die er doorheen kan rennen. Dit soort bosjes midden in de stad heeft een reservaatfunctie.
Het was reeds gekwalificeerd als groene steppingstone, maar nu ook nog als hoog kwalitatief verblijfsgebied voor vele beschermde diersoorten. Ons advies aan de wethouder is om hier niet te gaan bouwen.