Home » Rugstreeppad-streep door verhuizing Zuiderstrandtheater

Rugstreeppad-streep door verhuizing Zuiderstrandtheater

Deze zomer hebben tientallen rugstreeppad-paren hun eisnoeren in de kunstmatige poel op de ondergelopen laad- en losplaats van het Zuiderstrandtheater in Scheveningen afgezet waardoor het er wemelde van paddenlarven.

De rugstreeppad (Epidalea calamita) is een echte pionier en zag, na misschien wel jaren wachten op de juiste omstandigheden, de situatie onderaan het talud als ultiem voortplantingswater. Een groot probleem voor de padden is helaas dat het Zuiderstrandtheater tegelijkertijd wordt verhuisd en gedemonteerd. Rugstreeppadden zijn een beschermde soort volgens de Rode Lijst (geclassificeerd als ‘gevoelig’), de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 4) en de Wet natuurbescherming. Het is strafbaar om ze te verstoren.
Nadat oplettende bewoners alarm hebben geslagen heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid actie ondernomen: alle werkzaamheden zijn stilgelegd en het terrein is afgezet.
Dreigend gevaar voor de uitverkoren waterplek is naast uitdroging door verdamping óók afpompen. Mede daarom zijn de larven door vrijwilligers weggevangen en overgebracht naar de Natte Pan in het zuidelijk deel van het Westduinpark. In het kader van een ontheffingsvergunning voor het laatste bouwblok verwachten de natuurorganisaties wel dat de gemeente hen uitnodigt voor overleg. De larven zijn immers weggevangen, maar de volwassen exemplaren huizen er nog.

Het achterliggende probleem voor de rugstreeppadden is ontstaan door een combinatie van wateronttrekking aan de duinen door de waterleidingbedrijven sinds 1895 en het vervolgens met zand en puin volstorten van de inmiddels opgedroogde duinvalleien, vooral aan de Scheveningse kant van het Westduinpark.
Een uitsnede uit de beroemde kaart van het Hoogheemraadschap Delfland van Cruquius uit 1712 geeft mooi aan hoe nat de noordkant van de Westduinen toentertijd was.
Sinds 1712 is veel veranderd maar ook veel hetzelfde gebleven. Ter grove oriëntatie: de Zuiderstrandtheater-paddenpoel ligt bij Daniels Berg op de kaart. De plassen zijn inmiddels opgedroogd en bebouwd. Interessant zijn de twee tot op het grondwater uitgestoven duinvalleien (dellen). De Vossendel ligt bij de lus van tram 12 in Duindorp en de Lammendel bij de Beeld en Geluid bunker in het duin.
De Lammendel zou een uitstekende kandidaat zijn voor uitlepelen tot aan het grondwater; de vallei is al diep en ligt afgelegen in het midden van het noordelijke deel van het park. Zo kan er voor de padden een natuurlijke natte duinvallei worden gecreëerd aan de noordkant van het park.

 

Chrit van Ewijk, natuurgids IVN