Home » Recreatie langs oevers Verversingskanaal

Recreatie langs oevers Verversingskanaal

Met de Nota Haagse Icoonprojecten wil het college vergroenen in een verdichtende stad. Maar daarbij ligt de nadruk teveel op recreatie.

Door: Caroline de Jong

 

Het is echter belangrijk om die nota Haagse Icoonprojecten naast de nieuwe nota Stadsnatuur te leggen. Vergroenen en ecologische verbindingen zijn gunstige maatregelen maar ‘verbeteren routing’, lees ‘aanleg van (fiets)paden’ kan negatief uitpakken voor de natuur. Dan gaat het met name om de aanleg van paden langs beide oevers van het Verversingskanaal, tezamen met het stimuleren van horeca. De AVN stelt voor -waar dat kan- te kiezen voor een gebruiks- en belevingsoever aan de ene kant met uitzicht op een natuuroever aan overzijde. Zoveel mogelijk respect voor de beplanting, bomen, heesters en rietkragen is van belang. We stuurden daarover ook een brief met aanbevelingen aan de gemeente.