Home » Raad kiest voor extra natuur naast Meijendel!

Raad kiest voor extra natuur naast Meijendel!

De AVN heeft voorstellen gestuurd aan de gemeente en een aantal keer ingesproken over de Gebiedsvisie Internationale Zone. Daarbij ging het met name over een stuk natuurgebied in de Oostduinen dat nog geen Natura 2000-status heeft. Tot onze vreugde heeft de Haagse gemeenteraad gekozen voor behoud en uitbreiding van deze natuur!

Door: Caroline de Jong

 

In de gebiedsvisie stond een voorstel om hier een nieuwe internationale instelling te vestigen. Bouwen op die locatie zou echter leiden tot extra stikstofdepositie in het naastgelegen natuurgebied. We vinden dat hier een kans ligt om op deze plek natuur toe te voegen! In Nederland wordt immers de afgesproken oppervlakte met Natura 2000-status nog niet gehaald. Gelukkig is de gemeenteraad hierop ingegaan. Niet alleen heeft de hele raad unaniem gestemd voor een motie om daar niet te bouwen, ook heeft een zeer grote meerderheid (slechts twee tegen) ervoor gestemd om die plek aan het Natura 2000-oppervlak toe te voegen! Een mooi succes voor behoud en uitbreiding van onze meest waardevolle natuur.