Home » Project Hitte-eiland vordert gestaag

Project Hitte-eiland vordert gestaag

De zomerhitte kan nog wel flink oplopen in Het Haegsch Hof. De noodzakelijke vergroening van dit deel van de Rivierenbuurt is nog niet robuust genoeg om grote invloed uit te oefenen op de zomertemperaturen van 2020. Toch zijn we gestaag op weg en zijn drie deelprojecten al bijna gereed. We geven u een kijkje achter de schermen.

Door: Otto Thors en Aletta de Ruiter

 

De plannen die de AVN samen met landschapsarchitect J’ørn Copijn en de bewoners van Haegsch Hof maakten, werden in eerste instantie door het college met veel enthousiasme tegemoet getreden. Vooral het feit dat dit projectidee uit de samenleving kwam en aansloot bij het coalitieakkoord maakte het plan kansrijk. Maar tussen enthousiasme en uitvoering zit een lange weg van projectvoorbereiding. En er moet voldoende budget worden gevonden voor die uitvoering.

 

Op de plek van de magere berk staan nu al drie forse lindebomen die straks wel schaduw geven

 

Goodwill bij stadsdeel
Bij het stadsdeel vonden we meteen goodwill. De groenbeheerder had vier grote bomen klaar staan om twee pleintjes te vergroenen voor meer schaduw. Daarmee waren de eerste twee deelprojecten binnen zes weken uitgevoerd. Voor deelproject nummer drie, de brede gevelplantsoenen die voor ontstening van de hof moeten zorgen, ligt een ontwerp klaar, maar de uitvoering loopt tegen de bestaande regelgeving op: Daarin staat dat geveltuinen standaard niet breder dan 45 cm mogen zijn. Voor uitzonderingen is een uitspraak van de wethouder nodig en juist op het moment dat we zover waren, viel het college en zaten we zonder wethouder Buitenruimte. We wachten geduldig op het nieuwe college.

 

Verticaal groen
Gelukkig was het wel mogelijk om te onderhandelen met de twee woningcorporaties die eigenaar zijn van twee enorme blinde muren. Verticaal groen is de oplossing om deze stenen wanden in de zomer te verkoelen en daarmee de hittebuffer te vermijden die de muren afgelopen zomernachten tot gevelkachels maakten. Groene gevels zijn niet alleen goed voor verkoeling, ze geven ook een verrijking aan de natuur in dit versteende wijkje. De blinde muur aan de Christoffel Plantijnstraat is inmiddels beplant en de aanbesteding voor de hoge gevel van het AZIVO-gebouw is rond en wordt nog dit jaar uitgevoerd.

 

Wachten op nieuw college
De grootste uitdaging zit echter in de omvorming van de twee ondiepe vijvers die nu voor grote overlast en vervuiling zorgen. De grootste van de twee ligt op het dak van een parkeergarage en om dat om te vormen tot plantsoen kost flink wat rekenwerk en opnieuw een financiële investering. Vanuit het ingenieursbureau Den Haag kwam reeds de vraag om een externe groene vormgever met ervaring in daktuinen. Die is gevonden en geïntroduceerd. Ook hier is het wachten op het nieuwe college en bestuurlijke daadkracht.

 

Buurtcoöperatie
De bewoners van het Haegsch Hof hebben zich inmiddels verenigd in een buurtcoöperatie om straks gezamenlijk één rechtspersoon te vormen als officiële spreekbuis naar gemeente en externe partijen. Dat functioneert als een Groene Vereniging van Eigenaren waarmee gezamenlijk onderhoud kan worden afgestemd, maar ook méér duurzame initiatieven in de buurt kunnen worden ontwikkeld. Zodra het bestuur van de coöperatie uit de startblokken is, kan de AVN zich terugtrekken en is onze voortrekkersrol voorbij. Uiteraard blijven we om de hoek meekijken hoe één en ander vordert