Home » Plataan in de verdrukking

Plataan in de verdrukking

Bomen in particuliere tuinen maken onderdeel uit van ons gemeenschappelijke groene kapitaal in de stad. Maar de zorg voor die bomen ligt bij de eigenaar van de tuin en die heeft vaak geen budget of zelfs belang om de boom goed te verzorgen. Kunnen we daar in de toekomst rekening mee houden?

Door: Aletta de Ruiter

 

In het Haagse Statenkwartier staat een oude plataan in een zijtuin aan de Danckertstraat. Deze boom heeft in de loop der jaren dankbaar gebruik gemaakt van de ruimte die hij had en kijkt nu met zijn kroon om de hoek van de huizen de straat in. Groot, gezond en beeldbepalend.
Helaas wordt zijn groeiruimte binnenkort flink ingeperkt omdat het gemeentelijk beleid stedelijke verdichting toestaat en de open ruimte naast het buurpand binnenkort wordt volgebouwd met een extra herenhuis. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang en zoals op de foto te zien is, heeft de aannemer moeite om de boom te ontwijken.

 

Buurt maakt zich zorgen
Buurtbewoners maken zich zorgen over de toekomst en zelfs het voortbestaan van de boom. Ze hebben de projectontwikkelaar hierop aangesproken en zelfs de rechter ingeschakeld. Inmiddels heeft een boomverzorgingsbedrijf een advies geschreven en daarin staat duidelijk dat er naast beschermingsmaatregelen rondom de stam ook preventieve verzorging voor het wortelgestel nodig is. Frappant genoeg wordt er vaak vergeten dat een boom niet alleen bovengronds groeit, maar dat stam, kroon en bladeren alleen goed kunnen groeien als er ook een gezond wortelgestel onder de grond aanwezig is. Deze boom is zijn leven ca 80 jaar geleden gestart in een open achtertuin waar hij volop groeimogelijkheden had. In de loop der jaren is de tuin bestraat. Gezien het ingedrukte profiel van de tegels is er naast de boom ook geparkeerd. Eigenlijk is het een wonder dat deze boom nog zo gezond is, want het wortelpakket is nu voor een groot deel afgesloten van beluchting en bewatering. Daarbij is de bodem tussen de wortels verdicht door het gewicht van de auto die erop stond.  Willen we deze boom een gezonde toekomst geven, dan zullen de wortels beschermd en gevoed moeten worden. Het advies is dan ook om een grote open boomvoet te maken, de bodem tussen de wortels, door middel van een lancet met perslucht, los te ploffen en tegelijk voeding in de bodem te persen.  Indien er een nieuwe parkeerplaats wordt gemaakt dient er een kunstmatige wortelbrug onder de tegels te worden gemaakt zodat er niet opnieuw bodemverdichting optreedt. Vanuit de gemeente zou dit soort advies eigenlijk als voorwaarde in de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen.