Home » Plannen voor Scheveningse Bosjes en Westbroekpark

Plannen voor Scheveningse Bosjes en Westbroekpark

Eind november heeft de Gemeenteraad de visie van de denktank voor de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark met een grote meerderheid vastgesteld (39 voor, 6 tegen). De visie zal worden verwerkt in een uitvoeringsplan dat begin 2018 door de Raadscommissie zal worden besproken, nog voor de verkiezingen.

Dat is goed nieuws, want daarmee is er een mooi alternatief gekomen voor de eerdere plannen voor het Internationale Park. Tegen die plannen had de AVN zich samen met veel anderen verzet. Tussen de 3200 reacties waren er volgens de gemeente ongeveer honderd die de AVN-conceptbrief gebruikten. Dus ook dank aan onze leden voor dit succes!

Een verbindend stuk
De denktank heeft voortgebouwd op de ideeën uit de reacties en uit de 8 stadslabs die in het najaar van 2016 werden gehouden, en ook geluisterd naar vele gebruikers en deskundigen. Daar is een visie uit voortgekomen die door velen gedragen wordt. Belangrijkste punt is het behoud van de oppervlakte van bos en park. Voor de natuur is dat cruciaal, samen met verbindingen tussen de verschillende groengebieden.
De denktank heeft een ‘dodo’ oplossing voorgesteld voor verbindingen over de drukke Teldersweg voor mens en dier. Dodo staat voor dicht-open/dicht-open. De weg wordt verlaagd met overkluizingen op maaiveld. Eén bij de Ver Huellweg en één bij het Indisch monument. Dit is goedkoper dan tunnels.

Maatregelen voor de natuur

In de visie wordt een aantal maatregelen voorgesteld voor het beheer. Behoud van oude bomen, onderbegroeiing en dood hout, mantel-zoomvegetaties, rustgebieden, minder (asfalt)paden, open maken van dichtgroeiende stukken enz. De Denktank stelt voor dat een beheerplatform met vertegenwoordigers van belangenorganisaties (zoals de AVN), bewonersorganisaties, gebruikers en de gemeente daarvoor een beheerplan opstelt.

Evenementenpaspoort voor Westbroekpark

Met één punt uit de visie hadden de gemeenteraadsleden veel moeite. De denktank heeft namelijk voorgesteld het aantal grote evenementen te beperken tot de twee die er nu zijn en daarnaast onder voorwaarden -buiten het broedseizoen- kleine culturele evenementen toe te laten. Zo blijft het park behouden voor de gewone gebruikers. Veel mensen komen er bij mooi weer genieten van de mooie bloemen, picknicken, BBQ-en of een balletje trappen. Tijdens, voor en na evenementen kunnen zij er minder goed terecht. Een motie van verschillende fracties voor méér evenementen heeft het net niet gehaald, 23 raadsleden stemden tegen en 22 voor.
Het zou goed zijn als er voor alle groengebieden een evenementenpaspoort wordt opgesteld. Dat staat in de Agenda voor het Groen die vorig jaar december door de raad werd vastgesteld.

De visie is te lezen op http://www.denktankscheveningsebosjes.nl/   Daar staan ook samenvattingen van de geschiedenis van het bos en het park.