Home » Plannen met Madestein

Plannen met Madestein

Eén van de pareltjes van Den Haag, ontstaan op de grens van het voormalige kassengebied en Loosduinen, wordt verder ontwikkeld. Er liggen nu plannen voor de dooronwikkeling van het zuidwestelijke deel van recreatiegebied Madestein. Uiteraard volgt de AVN het hele proces kritisch. Het gebied is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Den Haag, het systeem van groene verbindingen dwars door de stad. Voorkomen moet worden dat de natuurwaarde verdwijnt omdat het gebied de druk niet aankan.
De AVN is tevreden met plannen voor natuurlijke oevers, hoewel jammer is dat men van plan is een groot deel van het aanwezige riet te verwijderen en juist op een andere plek weer riet aan te planten. Belangrijk in een recreatiegebied is de padenstructuur. Meer paden betekent in het algemeen meer schade door betreding. Door selectief paden aan te leggen en in bepaalde stukken juist niet kan veel natuurwaarde worden gewonnen. De AVN heeft dan ook voorstellen gedaan voor een andere structuur voor de paden. Deze komt meer overeen met de huidige. Ook doet de AVN voor­stellen voor het aanleggen van een verharding op wandelpaden die deze ongeschikt maken voor fietsers en skaters, maar wel voor wandelaars met rolstoel/kinderwagen en hardlopers.