Home » Pilot met strandhuisjes dreigt te worden voortgezet

Pilot met strandhuisjes dreigt te worden voortgezet

Ze worden de strandhuisjes bij Kijkduin genoemd. Dat is natuurlijk niet waar ze staan. De huisjes zijn juist zo ver mogelijk van de badplaats af geplaatst, bijna op de grens met de gemeente Westland, waar de Zandmotor ligt.

door: Jos Verhoeff

Dat is gedaan vanwege de “natuurbeleving” die de projectontwikkelaars willen bieden. Dat daar al een andere pilot bezig is wordt daarbij over het hoofd gezien. De Zandmotor is er met veel belastinggeld neergelegd als proef om zowel de hoogte als de natuurwaarden van het achterliggende land, de duinen, te versterken met inwaaiend zand. Natura-2000 gebied Solleveld-Kapittelduinen is een waardevol natuurgebied, maar ook belangrijk als kustverdediging. De duinen moeten immers meegroeien met de zeespiegelstijging.
De Zandmotor dient er dus voor te zorgen dat er zand met de wind mee de duinen in wordt gevoerd. De strandhuisjes staan daarbij in de weg. In de duinvoet is onlangs nog gegraven omdat daar de leidingen voor de strandhuisjes liggen en ieder jaar wordt het terrein waar de huisjes moeten komen op hoogte gebracht.

Helaas heeft de gemeente de belofte, afgedwongen door de gemeenteraad, van een “gedegen evaluatie” afgedaan met een enquête onder belanghebbenden. Daar zaten op aandringen van de AVN veel natuurclubs bij, maar nog meer ondernemers. Dat is geen gedegen evaluatie te noemen. Nergens zijn de tegengestelde effecten van Zandmotor en strandhuisjes onderzocht of de effecten van de huisjes op het natuurgebied.
Inmiddels is de wettelijke situatie ter hoogte van het gebied sterk gewijzigd: de provincie heeft het strand aangewezen als Natuur Netwerk Nederland en de gemeente Den Haag heeft het kustpact ondertekend waarin ze belooft geen nieuwe bebouwing toe te laten op het strand. Indertijd haalde het project met 40 huisjes maar nèt de stikstof norm. Met de uitspraak van de Raad van State over de zogenaamde PAS regeling zouden de huisjes ook vanuit oogpunt van stikstof niet gerealiseerd kunnen worden.
Helaas is de politiek nu vrijwel uitgepraat, er zijn vergunningen afgegeven. Samen met de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, KNNV en het Zuid-Hollands Landschap overweegt de AVN nieuwe stappen.