Home » Paleisplein behoudt zijn lindes

Paleisplein behoudt zijn lindes

De lindes van het Paleisplein worden niet gekapt. Dat is te danken aan een breed maatschappelijk protest èn de juridische procedure die de AVN tegen de kapvergunningen had aangespannen. Voor dit succes hebben meerdere groepen zich onafhankelijk van elkaar voor hetzelfde doel ingezet.

Door: Aletta de Ruiter

 

De groep “Laat de Lindes Leven” stond elke week met protestborden een uurtje op het Paleisplein om aandacht te vragen bij het langslopende publiek, terwijl de AVN achter de schermen protest aantekende bij de wethouder. Die zegde eerst toe om één Krimlinde te behouden. Naar het idee van de AVN een vreemde beslissing. Toen de kapvergunningen voor de vier overige bomen waren aangevraagd en verleend, werd het tijd voor een officieel bezwaar. Tegelijkertijd vroegen we een voorlopige voorziening (VoVo) aan bij de bestuursrechter om te voorkomen dat de bomen tussentijds toch zouden sneuvelen. Voor het bezwaarschrift aan bezwaarcommissie en rechtbank moest het gehele samenspraakproces tussen gemeente en participanten nageplozen worden. Daaruit bleek dat de kap van de lindebomen in geen enkel overleg ter sprake was gekomen. Er was ook geen dringende noodzaak voor kap, behalve dat de ontwerpers van de herinrichting van het plein vonden dat er teveel bomen stonden. Alle vijf de lindebomen zijn gezond en kunnen op deze standplaats nog tientallen jaren ouder worden. Daags na het indienen van het bezwaar ging de wethouder overstag en trok de kapvergunningen in. De gang naar de rechtbank bleef hem daarmee bespaard.
De AVN dankt iedereen die zich heeft ingespannen om dit succes te behalen.

 

fotobijschrif: De demonstratie van de groep “Laat de Lindes Leven” was goed en met veel overtuiging georganiseerd. Foto: Wybe van der Kuinder