Home » Padelbanen

Padelbanen

Padellen is een rage, maar veel padelbanen worden aangelegd nabij Natura 2000-gebieden, groengebieden of ecologische verbindingszones. De AVN is bezorgd over de effecten van licht op vleermuizen, vogels die tegen de transparante wanden vliegen, en verstoring van natuur en wandelaars die van rust komen genieten.
De AVN heeft zich tevergeefs verzet tegen de komst van ‘tijdelijke’ padelbanen in Klein Zwitserland, naast een vleermuizenroute. Daar loopt ook een aanvraag voor sportveldverlichting, die voor de vleermuizen een probleem kan zijn. Vooral ‘s avonds ervaren omwonenden en wandelaars veel overlast van de padellende sporters.
De AVN heeft ook een brief geschreven over de aanvragen voor drie padelbanen bij Mariahoeve, een bij het groengebied Reigersbergen, en twee bij ecologische verbindingszones. Twee aanvragen daarvan gaan gelukkig niet door: de aanvragen voor Reigersbergen en voor het VUC zijn ingetrokken. Bij Marlot gaat het vooral over kap van bomen en de verlichting.
Ondertussen heeft de gemeente aan een bureau opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de effecten van padelbanen op de natuur. De gemeente heeft wel de ‘Richtlijn licht op natuur’ waar de aanvragen aan getoetst kunnen worden.