Home » Padelbanen Klein Zwitserland

Padelbanen Klein Zwitserland

Padel is een mix van tennis en squash en wordt gespeeld met vier personen op een rechthoekig veld. Een padelbaan is 10 meter breed en 20 meter lang en is omringd door wanden. In bijna alle gevallen zijn de wanden een combinatie van glas en een hekwerk.

In Klein Zwitserland, bij de voormalige kwekerij, zijn plannen om padelbanen aan te leggen. De AVN heeft in een reactie op het voornemen van het College onder andere in haar bezwaar laten weten het daar niet mee eens te zijn: het gebied van Klein Zwitserland is onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, die het gemeentebestuur duurzaam in stand wil houden en versterken. Het is extra belangrijk vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebied Meijendel.
De padelbanen vormen verharding die infiltratie verhindert en het onmogelijk maakt voor natuur om zich er te vestigen. De glazen wanden vormen een transparant obstakel waar vogels tegenaan kunnen vliegen. Uit ervaring elders blijkt dat de banen enorm veel geluidhinder veroorzaken. En dus de rust verstoren voor de aanwezige natuur en de vele wandelaars die graag een ommetje maken langs de natuurrijke randen. Ook het aanbrengen van lichtmasten dicht op de natuur is nadelig voor de biodiversiteit. Een belangrijk punt van zorg is ook de weg erheen: de beoogde banen bevinden zich ver van de ingang van het gebied. De weg erheen is nu omzoomd met waardevolle stinzenplanten. Het zou schadelijk zijn deze weg te verbreden.

 

Foto: Jordiferrer, via Wikimedia Commons