Home » Oude theepot uit Japanse tuin gevist

Oude theepot uit Japanse tuin gevist

In maart 2017 werd de watergang naast de Japanse tuin gebaggerd. Een activiteit die het Hoogheemraadschap van Delfland elke acht jaar uitvoert om de doorstroming van de watergangen te garanderen. Tot ieders grote verrassing kwam daarbij, vlak naast de brug, een theepot boven drijven.

De tuit, het deksel en het hengsel ontbraken maar verder was deze porseleinen pot opvallend gaaf. Rondom versierd met fraaie Japanse afbeeldingen. Op de bodem van de pot staan enkele merktekens. Mede daarmee kon worden vastgesteld dat de theepot dateert uit het begin van de twintigste eeuw. Het is een typisch stuk servies dat in Japan geproduceerd werd voor de Westerse markt zoals destijds veel voorkwam. Het valt niet te bewijzen, maar het is toch wel zeer waarschijnlijk dat deze theepot van de stichtster van de Japanse tuin,  baronesse Van Brienen, moet zijn geweest. De datering klopt in ieder geval. De Japanse tuin geeft haar mysteries meestal ongaarne vrij, maar nu laat de freule toch weer van zich horen. Deze opduikende vondst is toch een klein geschiedkundig wonder? En waarom zouden we daar niet in geloven? De bijgaande foto’s vertellen het hele verhaal.

met dank aan  Keiko Namie  en Huub de Leeuw.