Home » Orchideeën in de Binckhorst

Orchideeën in de Binckhorst

In de Binckhorst is nu weinig natuur: de Kasteeltuin en de ecozone langs de Maanweg. Er is de vele nieuwe bewoners wel meer beloofd: een Waterfrontpark, groene daken en gevels. Maar voorlopig is dat toekomstmuziek.

Caroline de Jong-Boon

 

De nieuwe tram langs de Maanweg
Wat er ook aankomt, is hoogwaardig openbaar vervoer naar het nieuwbouwgebied. Bij ‘hoogwaardig’ ligt het voor de hand ondergronds te gaan. Dat is snel en maakt dubbel gebruik van de ruimte mogelijk. Maar daar is klaarblijkelijk geen geld voor. De AVN en vele anderen hebben voorstellen gedaan voor zo groen mogelijke alternatieven.

 

In juni hebben de gemeenteraden van de verschillende betrokken gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, besloten tot de aanleg van een tram op maaiveldniveau langs de ecologische zone Maanweg en door of langs Voorburgs groen: Opa’s Veldje. Gelukkig heeft de gemeenteraad van Den Haag wel een motie aangenomen die stelt dat behoud van de ecologische zone uitgangspunt is. Omdat de tram de ecozone deels doorkruist, staat in de motie dat aantasting gecompenseerd moet worden. Belangrijk is volgens de AVN ook dat de tramhalte niet in, maar buiten de ecologische verbindingszone komt te liggen.

 

Bijzondere natuur
Op initiatief van de buurt heeft de AVN een excursie georganiseerd door de ecozone om te bekijken wat voor natuur daar is. Onder deskundige leiding van een IVN gids en de AVN portefeuillehouder voor het gebied. Heel opvallend is het verschil tussen de Haagse en de Voorburgse kant van de ecozone. In Voorburg is er een traditioneel gazon met bomen. Aan de Haagse kant uiteraard ook bomen en struiken, maar daarnaast is ook duidelijk een meer ecologische aanpak zichtbaar: er wordt minder gemaaid, er liggen takkenrillen waar (kleine) dieren in kunnen schuilen en de sloot heeft natuurlijke oevers. Het oogt wellicht wat ‘rommelig’ maar je vindt er wel meer natuur.

 

Langs de oevers bloeit bijvoorbeeld de echte koekoeksbloem, die je in Den Haag minder ziet dan de dagkoekoeksbloem. De waterkwaliteit is zichtbaar goed: er is een veelheid aan waterdiertjes in een grote variatie. Ook staan er verschillende soorten orchideeën, een gevlekte rietorchis en een bijenorchis. De laatste groeit helaas net op het smalle stuk waar het spoor van de tram doorheen gaat komen. Er staan ook enkele Hongaarse eiken en een Eucommia ulmoides, ofwel rubber- of gummiboom van Chinese herkomst.

 

Het laat goed zien dat in zo’n relatief smal stukje groen nog zo veel bijzonders te zien valt. Laten we de ecozone koesteren, ook als de rest van het groen er eenmaal is!