Home » Openstelling Ruijgenhoek geen goed idee

Openstelling Ruijgenhoek geen goed idee

Samen met de Stichting Duinbehoud heeft de AVN een brief geschreven aan Dunea om onze zorgen kenbaar te maken over de eventuele openstelling van het duingebied De Ruijgenhoek in Meijendel.

Al langer speelt Dunea met het idee om een nu nog gesloten deel van Meijendel toegankelijk te maken voor het publiek. Het gaat dan om het deel Ruijgenhoek tussen watertoren, zeereep en Harstenhoekweg. Op het eerste gezicht lijkt dat een welkome aanvulling voor recreatie, ware het niet dat de toegankelijkheid van het gebied vlak achter het Noorderstrand komt te liggen en dat daarmee ook ‘feestpubliek’ vanaf het strand makkelijk toegang krijgt tot het stille duingebied.
De Ruijgenhoek is ooit in gebruik geweest bij het Koninklijk huis. Koningin Wilhelmina had daar een zomerhuis waar ze graag schilderde. Ook koningin Juliana maakte aanvankelijk gebruik van de Ruijgenhoek. Later kwam het gebouw leeg te staan en op enig moment is het door brand verwoest. Dit deel van Meijendel is nooit voor publiek toegankelijk geweest. Het is een zeer rustig natuurkavel waar veel vogels, reeën, vossen en zelfs boommarters voorkomen.

 

Om die stille duinnatuur te scheiden van de naastgelegen zeer drukke strandrecreatie op en rond het Zwarte Pad heeft beheerder Dunea altijd een gesloten erfgrens in dit deel van de duinen voorgestaan. Het risico dat feestende strandgangers rechtstreeks het duin intrekken moest altijd worden voorkomen. Het is ons dan ook niet duidelijk waarom dit beleid nu verlaten zou worden. Wellicht dat Dunea, onder druk van het Haagse beleid, op zoek is naar rek in de recreatieruimte. Geen goed idee vinden wij. En de bevestiging daarvan zien de bewoners van de flats aan de Groningsestraat met uitzicht op dit duin al regelmatig langskomen. Er loopt namelijk een enkel ruiterpad vanaf het Zwartepad naar de ingang van de Harstenhoekweg. Daar vinden in de zomer nu al veel calamiteiten plaats met feestende mensen die vuurtje stoken en rotzooi achterlaten. Aanleg van een pad met verharding trekt alleen maar meer onrust en vervuiling aan. Bovendien is de route per fiets makkelijk en comfortabel te maken via de Groningsestraat die parallel aan het ruiterpad loopt. AVN, Duinbehoud en bewonersgroep Groningsestraat hebben nog een overleg hierover met Dunea.