Home » Ongewenste erfenissen

Ongewenste erfenissen

Het woord ‘verbijstering’ neem ik niet snel in de mond. De AVN stelt zich graag redelijk en constructief op en van onze gesprekspartners bij de overheid hebben we ook die indruk. Tenminste, bijna altijd …

Dick Ooms – Voorzitter AVN

 

Maar bij het lezen van het ontwerp-bestemmingsplan voor Nieuw Vredenoord kon ik mijn ogen niet geloven. Nieuw Vredenoord moet een nieuw landgoed worden naast het bestaande historische landgoed ‘Vredenoord’, dat daarom nu ‘Oud Vredenoord’ wordt genoemd. Nieuw Vredenoord is nu nog een verruigd stuk natuur, onderdeel van het Natuurnet­werk Nederland (NNN). Vorig jaar publiceerde de AVN in de Haagwinde al over Nieuw Vredenoord. Daar moet massale kap plaatsvinden in verband met de aanleg van een tweede watertoevoer naar het erachter gelegen waterbergingsgebied Molenvlietpark.

 

De compensatie voor die kap, dus het terugplanten van bomen, moet bij kap in een NNN-gebied in principe in het gebied zelf gebeuren. Maar als je van zo’n natuurgebied een villapark met waterpartijen en gazons zou willen maken is er natuurlijk te weinig plaats voor het terugplanten van het bos.

 

Maar een villapark ter plaatse van een NNN-gebied, dat is uiteraard ondenkbaar… toch? Precies, dat denken we eigenlijk allemaal. En toch is dat wat er zou gebeuren als de nieuwste versie van het bestemmingsplan wordt gerealiseerd. Hoe kan het dat een gemeente die natuurbehoud hoog in het vaandel heeft staan, getuige een ambitieuze Stedelijke Groene Hoofdstructuur, zo de groene weg is kwijt geraakt als bij Nieuw Vredenoord? De plannen zijn niet nieuw, ze stonden al in het voorontwerp van het bestemmingsplan. De AVN zat ook niet stil. Maar onze eerdere kritiek op het bestemmingsplan heeft niet tot wijziging geleid.

 

Vandaar: verbijstering. De enige verklaring die ik kan bedenken: het stadsbestuur zit met een ongewenste erfenis. Het gebied is eigendom van een particulier, die het landgoed op eigen kosten wil aanleggen. Dat is een voorrecht, maar schept verplichtingen, zeker als het gebied onderdeel is van het NNN. De aanleg van een landgoed is ongetwijfeld zeer kostbaar, en dan is het aantrekkelijk om er wat villa’s op te plaatsen en die te verkopen. Wonen midden in een natuurgebied, wie wil dat niet? Zijn er door een vorig college toezeggingen gedaan aan de eigenaar, waar de gemeente niet meer onderuit kan? Als de provincie, toezichthouder op het NNN binnen Zuid-Holland, dit laat gebeuren lijkt het hek van de dam. Liggen er nog meer van die erfenisjes op het gemeentehuis? Iets met strandhuisjes?