Home » Nieuws portefeuillehouders: Westmade

Nieuws portefeuillehouders: Westmade

Zowel de gemeente Westland als Den Haag bouwen volop in de buurt van de duinen. Dat is een punt van zorg omdat iedere bouwactiviteit zelf al voor veel extra stikstofdepositie in de duinen zorgt, maar ook daarna.

Door: Jos Verhoeff

 

Het gaat immers om woningen waarvan de bewoners toenemende verkeersdruk veroorzaken en dat zorgt voor een toename van stikstofdepositie en fijnstof dat neerdaalt in het naastgelegen natuurgebied Solleveld. Deze van nature voedselarme duingebieden hebben al decennia lang last van een steeds hogere instroom van stikstof.
Kort geleden kwam het bestemmingsplan Westmade Noord in de gemeente Westland ter inzage. Dit plan is een opsplitsing van een groter geheel: Westmade. Dit was aangemeld als een prioritair project in het kader van de oude ongeldig verklaarde PAS-regeling.
De AVN heeft een zienswijze ingediend, opgesteld door de ervaren milieujurist Valentijn Wösten. Deze trekt de legaliteit van het opdelen van bouwprojecten in twijfel. Voor het deelproject laten de nieuwe berekeningen namelijk zien dat er geen toename van stikstofinstroom zou zijn. Maar kennelijk was er voor het gehele
bouwproject wel degelijk een toename en is die op miraculeuze wijze verdwenen door het project in deelgebieden op te knippen. Overigens is op de meeste van de punten waarop de AVN heeft gewezen in haar zienswijze nog geen antwoord gekomen vanuit de gemeente Westland. Wij hebben in een reactie verzocht alsnog al onze vragen te beantwoorden.