Home » Nieuwe Driemanspolder vogelparadijs!

Nieuwe Driemanspolder vogelparadijs!

De Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer is inmiddels een paar maanden open voor publiek. Voor mensen lijkt er nog niet zoveel te beleven. Het is vooral nog een kale vlakte met hier en daar een boom en daarnaast veel pionierplanten en riet aan de waterkant.

Leon van den Berg

 

 

Maar schijn bedriegt, want voor wandelaars liggen er vele kilometers voetpad en als die wandelaar dan ook nog een verrekijker of telescoop bij zich heeft is het smullen geblazen.
Een greep uit de waarnemingen: blauwe kiekendief, buizerd, torenvalk, grauwe-, nijl-, rot- en Canadese gans, slobeend, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, witgatje, fuut, waterhoen, kemphaan, kraai, blauwe– en zilverreiger en diverse kbv-tjes (klein bruin vogeltje) met als hoogtepunt de veldleeuwerik. Ze zijn niet altijd te zien, maar er zijn voldoende waarnemingen. Je kunt op waarneming.nl een overzicht vinden van de 146 vogelsoorten die er inmiddels zijn waargenomen. Verder zijn er talloze planten en insecten.
In het gebied zijn prima fietspaden met iets speciaals: bordjes hebben in de praktijk in zo’n afgelegen open gebied geen lang leven, dus zijn de padnamen in het asfalt aangebracht. Een geweldig idee! Er lopen ook een aantal ruiterpaden.

 

Er is nog wel een aantal zaken dat aandacht verdient: Het gebied is nu nog niet geheel toegankelijk. Op sommige plaatsen is er wateroverlast op de paden. Op zich niet zo raar in een waterberging en helemaal niet erg voor de natuur. De aannemer werkt aan extra maatregelen. Veel paden lopen dood. Ze verdwijnen soms pardoes in het water om aan de overkant weer verder te gaan. Eigenlijk best leuk, zolang er maar geen off the road rijders die paden gaan ontdekken.
Met een deel van de paden is nog iets vervelends aan de hand. Ze blijken gemaakt te zijn van goedkoop sloopafval, waardoor er stukken metaal en plastic op of langs de paden liggen. Goedkoop is duurkoop!
Nog ernstiger is de stand van zaken rond de ongeveer duizend aangeplante bomen. Dat is vaak niet goed gedaan: de bomen zijn direct in de klei gepoot. Als het droog is verhardt deze en als het dan regent loopt het regenwater buiten het bereik van de wortels. Veel bomen zijn er dan ook zieltogend slecht aan toe. Er zullen waarschijnlijk veel exemplaren vervangen moeten worden. Maar desondanks en voor een gedeelte juist daardoor, is de Nieuwe Driemanspolder een gebied dat de moeite waard is om te bezoeken. De komende tijd is de natuurontwikkeling er explosief!

 

Foto’s Wim de Koning Gans