Home » Nieuwe Driemanspolder op schema

Nieuwe Driemanspolder op schema

Het nieuwe natuur-/recreatiegebied Nieuwe Driemanspolder wordt nu ingericht. Het grondverzet is in volle gang waarbij een groot deel van de kades langs de Ringsloot, Limietsloot en Wilsveen zijn aangelegd. Die moeten nu ‘zetten’. Ook de waterpartijen en eilanden zijn al goeddeels klaar. Oplevering in 2020 lijkt haalbaar. Dat bleek allemaal tijdens een rondrit op 17 september jl.
Een excursie tussen het bouwverkeer door met zicht op werk van een reusachtige schaalgrootte is indrukwekkend. Door al die werkzaamheden en aandacht voor de natuur zou je haast vergeten dat het hier eigenlijk gaat om een piekberging met een bergingscapaciteit van twee miljoen kuub water. Dat is nodig omdat het klimaat verandert en wij toch droge voeten willen houden. Naast het creëren van extra berging voor het gehele boezemstelsel is het doel om de lokale hoogwaterstanden in de omgeving van Stompwijk te stabiliseren. Een piekberging is een voorziening waar bij een (dreigende)  calamiteit tijdelijk water uit de boezem (hoofdwatering) kan worden geborgen in een daarvoor aangewezen omdijkt en lager gelegen stuk polder. Naar eerste theoretische verwachting zal dit eens in de 5 à 25 jaar gebeuren. De praktijk wijst echter nu al uit dat het de laatste tien jaar in de zomer vaker en heftiger regent waarbij een piekbergingssituatie ontstaat.

Voordeel: geen stadsuitbreiding
De Nieuwe Driemanspolder verandert nu in rap tempo van een agrarisch gebied met hoofdzakelijk grasland in een natuurgebied met waterberging. Buiten het feit dat er nieuwe natuur- en recreatiemogelijkheden ontstaan, vormt de Nieuwe Driemanspolder ook een bescherming tegen het oprukkende Den Haag. Vroeger kon je Den Haag in de verte zien liggen maar door annexatie van delen van Leidschendam kun je er nu binnen een uur naar toe wandelen. De polder voorkomt dat Den Haag aan Zoetermeer vastgroeit. De verstedelijking van de totale omgeving is daarmee onmogelijk geworden.

Nadelen zijn er ook
Het is een mooi en groen plan, maar de impact op de nabije omgeving is bijzonder groot. Veel van het kleinschalige landelijk karakter gaat verloren. Zo zijn de Ring- en Limietsloot nu nog sloten van een paar meter doorsnede, in de nieuwe situatie moeten zij in korte tijd ontzettend veel water kunnen transporteren. De sloten zullen daarom verbreed worden tot 25 meter. En om het doorstromende water in toom te houden, ligt die nieuwe sloot ingebed tussen metershoge en brede dijken. Daarmee zijn de verhoudingen in het landschap uit hun verband gehaald. Men is momenteel bezig om de bestaande Ringsloot te verbreden. Daartoe worden kunstmatige damwanden geplaatst waarachter de sloot kan worden uitgegraven. Het rustige watertje met het karakteristieke witte bruggetje bestaat straks alleen nog maar in de herinnering. Ja, er komt een nieuwe witte brug, maar dan wel een die een heel stuk langer is. De damwanden zijn tijdelijk en worden na afloop verwijderd. Rondom de fietsbrug tussen de Meerpolder en het Stompwijksepad is het plaatsen van damwanden al gereed.
De straks brede Limietsloot grenst ook aan het Buytenpark. Nu is er nog een vrij uitzicht over een stiltegebied tussen Zoetermeer en Stompwijk. Dat zal straks veranderen want op veldniveau zullen mensen niet meer over de polder heen kunnen kijken. Om die nog te zien moet je de heuvels op. Je kunt die toekomstige effecten nu al zien tijdens de aanleg. Het beschermde gruttolandje aan de rand van het Buytenpark heeft het zwaar te verduren vanwege de nabije werkzaamheden. Hopelijk schiet het allemaal een beetje op en is er geen verstoring tijdens het komende broedseizoen. Wat blijft, is het drukke verkeer van fietsers, paarden en voetgangers dat van de nieuwe dijk gebruik zal maken. Het is nog niet te overzien of dat invloed heeft op het plas-dras vogelrustgebiedje.

Grotere camping
Er is nu al een camping in het gebied, maar die moet verhuizen naar een andere plek. Ook dat gaat gepaard met schaalvergroting. De nieuwe kampeerplaats ‘De Drie Morgen’ wordt drie hectare groot met 90 standplaatsen en nog iets meer parkeerplekken. De inrit komt aan de Zoetermeerse Rijweg. Het vergroten van de camping zal naar verwachting een aanzuigende werking hebben op een ander soort recreanten dan die  tot op heden gebruik maakte van de kleine camping. De oplevering van de Nieuwe Driemanspolder staat gepland voor 2020. De werkzaamheden vorderen echter goed. Daarom gaven de tourgidsen aan dat men wil proberen om al midden 2019 tot een gedeeltelijke ontsluiting over te gaan.