Home » Nieuw fietspad eind Zwarte Pad niet gewenst

Nieuw fietspad eind Zwarte Pad niet gewenst

De AVN steunt van harte de nieuwe fietsstrategie voor Den Haag. Hoe meer er wordt gefietst in plaats van gereden met de auto, hoe beter het is voor de natuur. Want dat betekent minder broeikasgassen, minder stikstofbelasting en luchtvervuiling!

Door: Caroline de Jong

 

Echter, er is een korte paragraaf in de strategie waar we het niet mee eens zijn. Het gaat om een nieuw recreatief fietspad tussen het Zwartepad en het kustpad in Meijendel. Zo’n verbinding zou de drukke recreatie van Scheveningen direct toegang verschaffen tot de kwetsbare stiltegebieden van Meijendel. De afscherming valt dan weg. Dat is niet gewenst. Al 30 jaar lang loopt de landelijke fietsroute nummer 1 van Frankrijk naar Den Helder, door prachtige groene delen van Den Haag en over de Pompstationsweg naar Meijendel. Sindsdien zijn daar nog bijgekomen de LF4 richting Rusland en het knooppuntennetwerk. Deze laatste gaat over de Harstenhoekweg Meijendel in. Dus vroegen we de gemeente dit bestaande recreatieve netwerk te omarmen en te verbeteren. Namens de wethouder is toegezegd om in overleg verbeteringen aan te brengen. Dat is mooi. Er zal rekening worden gehouden met de Natura 2000. Dat betekent dat er ook rekening moet worden gehouden met zonering ten behoeve van de natuur. De AVN adviseert daarom fietspaden langs de randen van kwetsbare gebieden aan te leggen en niet er dwars doorheen! Een beetje omrijden is voor een recreatieve fietser niet erg, dan kan hij/zij langer van het landschap genieten. Het is wel belangrijk om de route goed te bewegwijzeren, zodat recreanten niet aan het eind van het Zwartepad klemrijden op een doodlopende weg.