Home » Natuur Buytenpark kan dynamischer

Natuur Buytenpark kan dynamischer

Aan de rand van de Zoetermeerse polder ligt een natuurgebied dat nogal on-Nederlands aandoet. Met rondom een polderlandschap dat onder zeespiegelniveau ligt, vraag je je al snel af waar die heuvels van 20 meter hoogte vandaan komen.

Door: Frederike Bloemers

 

In de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw is in Den Haag gestart met een grondige stadsvernieuwing. Vooral de huizen van de negentiende-eeuwse volkswijken waren er slecht aan toe en werden voor een groot deel gesloopt. Waar laat je zoveel sloopafval? Besloten werd dat de groeigemeente Zoetermeer wel een recreatieterrein kon gebruiken en aan de rand werd een stuk polder aangewezen als stortplaats. Na 10 jaar van af- en aanrijdende vrachtwagens werd de puinberg afgedekt met folie en verder afgewerkt met een laag grond. Aan de randen van het terrein kwam ruimte voor sportieve attracties zoals Snowworld en de rest van de heuvels kreeg de bestemming natuur.
Omdat de natuurkwaliteit van het Buytenpark nogal eens te lijden had onder de steeds maar toenemende sportieve activiteiten, richtte een groep ongeruste natuurliefhebbers in 2012 het ‘Kwaliteitsteam Buytenpark’ op. Een stichting die zich in de afgelopen 7 jaar vooral heeft ingezet tegen de dominante uitbreiding van Snowworld. De AVN heeft de vele juridische procedures die daarvoor gevoerd werden regelmatig ondersteund. Helaas heeft dat niet verhinderd dat Snowworld toch de uitbreiding van de skibaan heeft gekregen, een baan die nu als een enorm staketsel hoog boven het natuurgebied uitsteekt en de horizon van kilometers omtrek vervuilt.
De AVN blijft het Kwaliteitsteam graag ondersteunen, maar wil zich daarbij meer richten op de feitelijke natuur van het park. Wat opvalt is dat de begroeiing van de puinheuvels bijna geheel uit ruigte bestaat. Inheemse vaste planten die min of meer spontaan zijn aangewaaid en sinds hun vestiging nauwelijks beheerd worden. Er grazen wel runderen, paarden en schapen maar die leveren geen extra biodiversiteit op. Wel is dit ruige habitat met veel zaadvorming een prima fourageergebied voor vogels die tijdens de trek langskomen. Als broedgebied is dit habitat echter minder geschikt vanwege de dichte zodevorming en de vrijwel afwezigheid van lage struiken.
De gemeente Zoetermeer heeft in 2010 voor het laatst een visie gemaakt voor de natuur van het Buytenpark. Daarin lezen we veel statische feiten. De AVN is van mening dat het nu tijd wordt voor wat meer ecologische dynamiek. Daar gaan we aankomend jaar een aanzet voor geven.